Mirakel in de maak

buurtmoment Mirakel Waregem

Tijdens een infomoment op zaterdag 5 februari namen ex-werknemers en huidige projectmedewerkers nieuwsgierige buurtbewoners mee op sleeptouw door het verleden en de toekomst van de site Mirakel in Waregem.

Het oude productieterrein langs de Mirakelstraat is aan een nieuw leven toe. Eind 2017 kocht Intercommunale Leiedal het gebied van zo’n 2,3 hectare aan, in opdracht van de stad. Leiedal zal het geheel nu aanpassen aan de hedendaagse normen en hier nieuwe ruimte creëren om te ondernemen. Ook de buurt krijgt meteen een nieuwe uitstraling.

De geschiedenis van de site Mirakel is verweven met de textielnijverheid. Landbouwer Jules Vanhoutte spon er in de jaren 30 al garen met zijn vlasroterij, maar pas veel later in de jaren 70 werd het textielbedrijf Deslee/Vanhoutte er op touw gezet. Na het faillissement van DVW Textiles in 2000 nam Interspinning de activiteiten over. Vanaf 2015 stonden de gebouwen weer leeg. Eind 2017 kocht Intercommunale Leiedal ze over met het oog op een herontwikkeling. Deze zomer starten de sloopwerken en wordt er opnieuw geweven aan een miraculeuze toekomst.

mirakel rondleiding

Nieuwe economische bestemming

Het terrein is vandaag bestemd voor industrie, handel en kantoren en is grotendeels bebouwd (ongeveer 1,5 van de 2,3 ha). Het jongste gebouw dateert van 1998, is ongeveer 3.900 m² groot en krijgt een nieuwe invulling. De andere gebouwen verdwijnen onder de sloophamer en maken plaats voor een moderne infrastructuur en 6-tal kleinere kmo-kavels, die nauw verbonden kunnen zijn met wonen en gemengde functies.

 

Focus op reconversie

“Deze herontwikkeling past volledig binnen de beleidsvisie van Leiedal”, verduidelijkt algemeen directeur Filip Vanhaverbeke. “We streven meer en meer naar reconversie en hergebruik van al bestaande oude bedrijfssites. Met de herontwikkeling van Mirakel willen we vooral een antwoord bieden op de grote vraag naar kleinere percelen om te ondernemen.” Voor dergelijke reconversieprojecten krijgt Leiedal ook steun vanuit Vlaanderen. Vlaams minister van Omgeving Demir beloofde alvast een bijdrage van circa 216.000 euro, zijnde 90% van de subsidieerbare sloopwerken voor de herontwikkeling van Mirakel.

Aannemer Devagro uit Desselgem zal deze zomer starten met de sloop, die een maand of drie zal duren. Ondertussen worden de plannen uitgewerkt en de vergunningen aangevraagd. De infrastructuurwerken zouden in de loop van 2024 klaar moeten zijn, waarna we over kunnen gaan tot de verkoop van deze nieuwe ruimte om te ondernemen.

Mirakel buurtmoment

Aangenaam werken en wonen

De nieuwe kmo-zone krijgt een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel. De bedrijven zullen zo veel mogelijk regenwater hergebruiken. De parkings bestaan uit waterdoorlatende materialen, waardoor het overtollige regenwater makkelijker infiltreert in de bodem en vertraagd wegvloeit naar de Koedrijfbeek, die zelf ook meer ruimte krijgt in het nieuwe concept. Het bedrijventerrein moet ook een aangename plek zijn om te vertoeven. Waardevol buffergroen blijft behouden en wordt waar nodig nog aangevuld. Nieuwe trage verbindingen (wandel- en fietsdoorsteken) maken het groen toegankelijk voor werknemers, buurtbewoners en passanten. Uniform aangeplante zijbermen maken het aantrekkelijke plaatje compleet.

Een totem markeert de ingang van het bedrijventerrein in de Mirakelstraat. Een nieuwe weg zal de toekomstige kmo’s ontsluiten en via een pleintje kunnen de bedrijven vlot hun terrein bereiken. Dat laatste kan in het weekend ook parkeerplaats bieden voor het nabijgelegen Mirakelstadion. Zowel op als rond het bedrijventerrein heeft Leiedal oog voor de veiligheid en toegankelijkheid voor zwakke weggebruikers.

pasfoto tine claeys leiedal

Projectverantwoordelijke
Tine Claeys
projectmanager aankoop & ontwikkeling
1
Published on 02/07/2022 - 09:43