Nagelnieuwe Nelca-site officieel ingehuldigd

luchtbeeld site nelca

Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits, huldigde samen met intercommunale Leiedal en projectontwikkelaar Global Estate Group de heringerichte Nelca-site in Lendelede in. Het terrein van 10 hectare, vlakbij het centrum van de gemeente, lag er na het faillissement van de textielgroep Dejaeghere/Nelca jarenlang verwaarloosd bij. Leiedal kocht het terrein aan in 2011 en sloot een overeenkomst met de West-Vlaamse projectontwikkelaar Global Estate Group om het terrein samen nieuw leven in te blazen. Met veel plaats om te ondernemen, te wonen en te ontspannen, krijgt Lendelede er dankzij deze reconversie een nieuw kloppend hart bij.

Lendelede - Nelca - opening 6 juli 2021

Toen textielgroep Dejaeghere/Nelca in 2007 failliet ging, betekende dat het einde van meer dan een eeuw textielproductie op Nelca. Door de complexe afwikkeling van het faillissement duurde het jaren voor de site te koop kon worden aangeboden. Intussen viel het terrein ten prooi aan verloedering, vandalisme, koperdiefstal en zelfs brandstichting. Jarenlang waren de leegstaande en verwaarloosde gebouwen een doorn in het oog van de Lendeleedse bevolking.

Door de omvang, de centrale ligging en het enorme potentieel is het project altijd van groot belang geweest voor de gemeente Lendelede. “De textielactiviteiten van Nelca gaan terug tot 1879. Nelca stelde op zijn hoogtepunt 1300 mensen tewerk. Het was voor het gemeentebestuur dan ook belangrijk dat de site opnieuw een economische bestemming kreeg”, zegt schepen voor lokale economie Pedro Ketels.

Tien jaar na de aankoop door Leiedal hebben de intercommunale en projectontwikkelaar Global Estate Group de heringerichte site nu officieel ingehuldigd. En dat in het bijzijn van Vlaams minister voor Economie, Hilde Crevits.

Hilde Crevits - opening site Nelca

Nieuw kloppend hart voor Lendelede

Het project maakt een einde aan het historisch gegroeide industriële ’eiland’ in het centrum van de gemeente. In de plaats verrijst nu, zowel ten noorden als ten zuiden van de Stationsstraat, een nieuw stukje Lendelede. In de eerste plaats is er nieuwe ruimte voor ondernemers. Ruim 7 hectare is ingericht als nieuwe ruimte voor kmo’s. Het project komt zo tegemoet aan de grote vraag naar bedrijfspercelen voor lokale en ambachtelijke bedrijven in de regio.

Behalve bedrijvigheid is er ook ruimte om te wonen. Langs de Stationsstraat komen er op termijn een 30-tal wooneenheden en ook op de hoek met de Emiel Neirynckstraat voorziet het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) de mogelijkheid om een meergezinswoning in te planten. Bovendien is bij het project veel aandacht besteed aan het kwalitatief inrichten van de openbare ruimte en de leefbaarheid van de site.

Nelca Noord

Leiedal, dat de site verwierf in 2011, heeft het noordelijke deel van de site herontwikkeld. De intercommunale stond in voor de sloop van het volledige terrein en voor de bodemsanering van Nelca Noord. Daarnaast heeft ze ook de Duifhuizelaan aangelegd, de Nelcastraat, de fiets- en wandelpaden, het belevingsplein en het bufferbekken. In samenwerking met de gemeente en Fluvius zorgde Leiedal ten slotte voor de vernieuwing van de riolering in de Stationsstraat. “We combineren deze reconversie met een aantrekkelijke, publieke ruimte en verschillende verbindingen voor fietsers en voetgangers. Dit wordt sterk geapprecieerd door de Lendeledenaren”, zegt schepen Ketels.

De kmo-site richt zich tot bedrijven met een maximale ruimtevraag van 5000 m². Een zestal ondernemers zal zich hier al vestigen. Een kleine hectare is nog in onderhandeling. Zo blijft er nog ongeveer 1,8 ha ruimte om te ondernemen beschikbaar. Verder wordt op Nelca Noord nog een bestaand gebouw omgevormd tot bedrijfsverzamelgebouw. En binnenkort sluit Leiedal ook een overeenkomst af met een private partner die het woonproject zal realiseren tussen de Stationsstraat en het bufferbekken.

Lendelede - Nelca - opening 6 juli 2021

Nelca Zuid

Global Estate Group heeft het deel ten zuiden van de Stationsstraat ontwikkeld. Na sanering en aanleg van de nieuwe wegenis, groenzone en waterbuffer, startte de Oostkampse projectontwikkelaar in 2019 met de bouw van vier gebouwen met kantoren, showrooms, opslagruimtes en kmo-units. Vandaag is het bedrijvenpark Nelca Zuid volledig afgewerkt en de eerste ondernemingen hebben zich er al gevestigd. Er zijn nog enkele kantoor- en handelsruimtes te koop.

Door de grote interesse in het project heeft Global Estate Group zich geëngageerd voor de bouw van nog eens 17 kmo-units op Nelca Noord. Ook die zijn op eentje na allemaal verkocht. De werken zijn begin dit jaar gestart en worden nog eind dit jaar afgerond.

Brownfield

Ook de Vlaamse regering was nauw betrokken bij het project. In 2016 keurde ze het brownfieldconvenant goed waardoor het project kon rekenen op een reeks juridisch-administratieve en financiële voordelen. De Vlaamse overheid stond in voor een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro die het mogelijk maakte om de site te herontwikkelen tot een hedendaags, bruisend bedrijventerrein met veel oog voor leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.

“Omdat de ruimte in Vlaanderen schaars is, is het belangrijk om via brownfieldconvenanten oude - vaak verloederde - bedrijfsterreinen een nieuw leven te geven. Zo wordt geen nieuwe groene ruimte aangesneden, maar wordt een verwaarloosde site geherwaardeerd. Dat gebeurt ook met deze site in Lendelede, waar ruimte komt voor ondernemen, wonen en beleving. De reconversie van dergelijke sites is belangrijk voor zowel de lokale als de Vlaamse economie”, klinkt het bij Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits. "En bovendien kunnen we zulke projecten ook op vlak van duurzaamheid enkel toejuichen.”

 

Alle info over verkoop bedrijfsruimte op Nelca

Published on 07/07/2021 - 08:05