Open Oproep: wie kleurt Hoog Kortrijk groener met green?

Golfinfrastructuur Hoog Kortrijk

Ten zuiden van het Beneluxpark, de kantorenzone op Hoog Kortrijk, liggen gronden die wachten op verdere ontwikkeling. De ongeveer 8 hectare is nu nog bestemd als regionale gemengde zone voor diensten en handel, maar de stad Kortrijk en intercommunale Leiedal onderzoeken samen alternatieve scenario’s. Ze doen dat vanuit de principes van de bouwshift, of kortweg het sparen van open ruimte. Voor het idee van een golfschool wordt de afslag alvast gegeven. 

De stad en Leiedal doen een oproep naar kandidaat-kopers die een kwalitatief ingerichte, laagdrempelige golfschool met trainingscenter willen realiseren. Mensen met ideeën voor een golfproject dat zich onderscheidt van het bestaande aanbod in de ruimere omgeving. Een beperkte golfinfrastructuur geldt immers als zachte recreatie in de openlucht en past dus binnen de vernieuwde ruimtelijke visie van de stad (www.kortrijk.be/rupthoge). Onbebouwde ruimte blijft grotendeels gevrijwaard van bebouwing en zo behoudt de omgeving ook haar open en groene karakter. 

projectgebied - mogelijke golfinfrastructuur hoog kortrijk

Een golfje naar jouw hand?

Vul hier je gegevens in. Wij sturen je de link naar de dataroom waar je alle nuttige documenten vindt. Je kunt je kandidatuur tot maandag 7 juni (10 uur) indienen bij Leiedal, met een aangetekend schrijven, of geef je kandidatuur gewoon af bij ons op kantoor. We beoordelen de voorstellen aan de hand van je financiële voorstel, je plan van aanpak en je ontwerpvisie. Drie criteria voor een hole-in-one.

Meer weten?

Steven Vanassche (steven.vanassche@leiedal.be) – 056 24 16 16

Emily Vanhaverbeke (emily.vanhaverbeke@kortrijk.be – 0492 23 50 35

Published on 04/27/2021 - 15:21