Opening kmo-zone Bramier, hoogvlieger van natuurlijke reconversie

What’s in a name? ‘Bramier’ komt van bramen en rapier, een met rapen bezaaid land. Landbouw dus,  maar dat is al ruim een eeuw geleden. De naam van de nieuwe kmo-zone in Lauwe staat nu voor duurzame bedrijvigheid in een natuurlijk kwaliteitskader. Intercommunale Leiedal heeft hier 4 hectare getransformeerd tot een moderne, weloverwogen groene kmo-zone in de oude stationsbuurt. Zo missen Leiedal en Menen de trein niet om het aanbod aan ruimte om te ondernemen hier uit te breiden met heel veel oog voor een aangename leef- en werkomgeving. Op 7 mei werd de gebruiksklare zone plechtig ingehuldigd en krijgt ook het wandelpad/de doorsteek richting Dronckaertstraat een naam die het verrassende verleden van de site alle eer aandoet.  
 

De site in de Lauwse stationsbuurt heeft altijd gebruist van bedrijvigheid. Al in de jaren 20 van de vorige eeuw werden hier dakpannen en tegels gemaakt. In 2008 kocht de stad Menen de oude bedrijfsgebouwen . Enter Leiedal. Op vraag van de stad kocht de streekontwikkelaar 4 hectare over om het terrein vanuit zijn ervaring opnieuw in te richten als zeer hedendaagse kmo-zone. Het aansluitende natuurgebied blijft in handen van de stad en Natuurpunt staat in voor het beheer van die groene biotoop.

Officiële opening bramier

Economisch van nature

“De stad luistert naar de bekommernissen van haar inwoners”, zegt burgemeester van Menen Eddy Lust. “Met de informatie uit buurtmomenten die Leiedal organiseerde en samen met ontwerpbureaus BUUR uit Leuven en Sweco uit Kortrijk zijn we op zoek gegaan naar een vernieuwende visie en oplossingen om hier op Bramier te komen tot een hoogstaande, aangename en duurzame leefomgeving. Zware industrie of activiteiten met heel veel verkeer zul je hier dus niet vinden.”  Het achterliggende natuurgebied blijft eigendom van de stad. Vroeger werd daar klei ontgonnen en later diende het als bekken om kalk te laten bezinken. Het bestaandenatuurdomein, die door Natuurpunt wordt beheerd, was een buitenkans om natuur en groen te integreren in de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein. “Want zoals overal in de regio heeft ook Menen nood aan ruimte om te ondernemen,” voegt de burgervader nog toe, “maar hier konden we die ruimte creëren in een groen kader. Dat is een van de sterktes van Leiedal, om te komen tot een sterke beeldkwaliteit, maar bovenal tot een aangename, natuurlijke leef- en werkomgeving voor toekomstige bedrijven en aanliggende woningen.” 

Officiële opening bramier

Bramier: duurzaamheid hier

De realisatie van deze aantrekkelijke en duurzame kmo-zone is het resultaat van een goede voorbereiding en een sterke samenwerking tussen alle partners. “De aankoop kaderde helemaal binnen het reconversiebeleid van Leiedal”, verduidelijkt Leiedal-voorzitter Wout Maddens. “Niet langer open terrein aansnijden, maar al ingenomen ruimte anders en duurzamer herontwikkelen. Voor de herinrichting van Bramier is Leiedal op zoek gegaan naar vernieuwende oplossingen om hier een 
toekomstgericht duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen en meteen de hele leefomgeving op te waarderen.” Ook bij de herinrichting van Bramier zag Leiedal toe op zuinig ruimtegebruik met minimale verharding. De koppelbebouwing waarbij bedrijven ook hun inrit delen, is hier een voorbeeld van. Er ging heel veel aandacht naar de omgeving, de nabijgelegen woningen, het achterliggende natuurgebied en een uitnodigend openbaar domein. “Onder de noemer ‘leefbaar, gezond en inclusief’ in onze beleidsvisie zetten we steeds meer in op het vergroenen van bebouwde  omgevingen, onder meer door publieke ruimte kwalitatief en veelzijdig in te richten als ontmoetings- en verbindingsplekken.”  
 

Bevrijd en bedrijvig

De ondernemers reageerden allesbehalve lauw op het ruimteaanbod in de Menense deelgemeente. De site is nu gebruiksklaar en zo goed als uitverkocht. Naast de nieuwe brandweerkazerne voor de korpsen van Lauwe en Marke krijgt een tiental bedrijven hier op Bramier ook een nieuwe stek, de eerste zijn er al gevestigd. De inrichting is dan ook top. Het verkeer verloopt vlot en veilig langs de nieuwe toegang en een ontsluitingsweg voor de bedrijven die overgaat in een plein met een centrale wadi. Wandel- en fietsverbindingen langs het natuurgebied vanaf de Dronckaertstraat tot de spoorwegbedding bakenen het terrein af. Groene corridors en waterpartijen die dienstdoen als buffer- en blusbekken vloeien als het ware over naar het aanpalende natuurgebied. Daardoor staat de naam Bramier ook voor beleving. Met provinciale en Europese steun via het Herstelfonds voor Plattelandsprojecten konden Leiedal en stad Menen drie beleefpunten realiseren om zo van het kwetsbare natuurgebied te kunnen proeven, zonder het te betreden. De natuurzone en nieuwe uitkijkplaats nodigen je uit om even te verpozen en stil te staan bij het verleden van de site. Twee jonge piloten van de Engelse luchtmacht werden hier op de dag dat Lauwe in WO I werd bevrijd door de laatste Duitse kogels uit de lucht geschoten, net toen ze laag boven de wuivende Lauwenaars vlogen om hen te begroeten. De twee onfortuinlijke helden kregen al een gedenkplaat in de buurt en straks wordt ook het pad naar de Dronckaertstraatnaar hen vernoemd, met een ludieke naamgevingswedstrijd maar vooral een eerbiedig saluut aan de jonge vliegeniers.

Lees meer over de ondernemers in het "Gazetje"

Bij de ingang van de nieuwe bedrijvenzone liggen ten slotte nog drie woonkavels, ideaal voor wie wonen wil combineren met een beperkte handels- of dienstenfunctie. Alle info over Bramier vind je op Bramier | Leiedal. Of bel Leiedal op 056 24 16 16. 

Officiële opening bramier
cover bramier
Published on 05/07/2024 - 11:57