Schoolvoorbeeld van reconversie in Geluwe

Oude jongensschool Geluwe (Wervik)

De voormalige gemeenteschool in de Beselarestraat in Geluwe staat al een tijd leeg. In 2019 ging de bel er voor het laatst en trokken de leerlingen naar een nieuw gebouw. De stad Wervik besloot de oude school te verkopen, maar wou heel nauw betrokken blijven bij de herontwikkeling ervan. Daarvoor doet ze een beroep op Intercommunale Leiedal, die als ervaren streekpartner in erfgoed en duurzame ontwikkeling de site heeft verworven.

Oude jongensschool Geluwe (Wervik) - persmoment

Veel Geluwnaars hebben een emotionele band met de oude school en zijn bezorgd over de herontwikkeling. Dat is de stad Wervik niet ontgaan en onder meer daarom heeft ze ervoor gekozen om samen te werken met Leiedal. De intercommunale maakte eerder al een masterplan op voor de site en een aanpalende private ontwikkeling, en zal vanuit haar ervaring een evenwicht zoeken tussen de kwaliteiten van het geheel, de erfgoedwaarde, de bouwtechnische situatie, de bezorgdheid van de bevolking, de toekomstige noden en de financiële haalbaarheid. De focus ligt in de eerste plaats op wonen, aangevuld met buurtondersteunende ruimtes en/of ruimte om te ondernemen.

Twee scenario’s op het bord

De herontwikkeling gebeurt binnen de krijtlijnen die Leiedal heeft uitgetekend samen met architect Paul Vermeulen, de stad en een vertegenwoordiging van Geluwenaren. In het voorkeurscenario gaan we voor het principe van ‘samen bouwen’. Dat betekent dat een groep van gezinnen de voormalige school tot een besloten woonerf omvormt. De school wordt dan opgesplitst in wooneenheden met, waar dat kan, collectieve faciliteiten zoals parkeerplaatsen, een fietsenstalling, tuinberging etc. Maar dan moeten er wel voldoende gezinnen gevonden kunnen worden. Zoniet kiezen we voor het alternatieve scenario van een publiek-private samenwerking. In dat geval selecteren Wervik en Leiedal een private partner om het bouwproject uit te voeren. Afhankelijk van het finale scenario zal Leiedal op de site een polyvalente zaal bouwen of laten bouwen om die dan aan de stad over te dragen.

Lesje geschiedenis

De school is in 1863 gebouwd. Ze ligt in een U-vorm rondom een geplaveide speelplaats, onder de schaduw van lindes en esdoorns, bomen met een unieke erfgoedwaarde. In WOI werd de school verwoest, op de directeurswoning na, en in 1922 heropgebouwd en vergroot. Het hele terrein beslaat nu zo’n 4800 vierkante meter. De school is destijds ontworpen als een geheel en dat moet ook het streven zijn bij de ombouw.

Bank vooruit voor (her)ontwikkeling

“Onze regio is al heel dichtbebouwd”, zegt voorzitter van Leiedal Wout Maddens. “Daarom gaan wij voluit voor renovatie, revitalisatie, hoogstaande reconversie en duurzaam hergebruik. Dat kadert binnen onze ambitie van de bouwshift en ons streven naar een hoger ruimtelijk rendement.” Door dit project bouwt de intercommunale ook mee aan een levendige kern en het krijgt tien op tien als toonbeeld van behoud door ontwikkeling: teruggrijpen naar het verleden en onze identiteit om daarmee de beeldkwaliteit van de toekomst te versterken.

Meer weten?

Published on 12/15/2021 - 12:57