Voerman tegen de vlakte

anzegem - de voerman - persmoment sloop

Eind 2016 kocht Leiedal in opdracht van de gemeente de oude site Douterloigne langs de Vichtsesteenweg in Anzegem. De oude site wordt gesloopt. In de plaats komt er De Voerman, een nieuw kloppend hart in de gemeente waar werken en wonen harmonieus zullen samengaan. Op donderdag 27 januari gaven Intercommunale Leiedal en het gemeentebestuur groen licht aan aannemer Devagro uit Desselgem om de sloophamer boven te halen. De afbraakwerken vormen een belangrijke stapsteen in de realisatie van het gemengde project.

De Voerman is de nieuwe naam van de oude bedrijfssite van Douterloigne. De herontwikkeling startte al in 2019 met bodemonderzoeken en boringen om de sloop vandaag met de nodige vakkennis te kunnen uitvoeren. Aannemer Devagro breekt er vanaf eind januari de opstaande gebouwen en de oude vloerplaten af. Het opbreken, triëren en gescheiden afvoeren van het sloopmateriaal zal onder gecontroleerde omstandigheden gebeuren. De werken zullen tegen het najaar afgerond zijn, bij normale weersomstandigheden en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Ondertussen bereidt het projectteam van Leiedal het aanbestedingsdossier van de infrastructuurwerken voor. Die zullen aansluitend in 2023 worden gerealiseerd. 

de voerman

Minder hinder

Werken van een dergelijke omvang brengen onvermijdelijk wat tijdelijke hinder met zich mee. Samen met de aannemer zien we erop toe om eventuele ongemakken tot een minimum te beperken. Door de af- en aanvoer zal de verkeersdruk op de Vichtsesteenweg binnen de normale werktijden van de  aannemer wel wat toenemen. Om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden, komt er niet alleen een goede en duidelijke signalisatie, maar zullen we ook toezien op de netheid van het openbaar domein. Zo leiden we de sloopwerken letterlijk in goede banen. 

devagro sloop voerman

Wie betaalt de voerman?

Liever dan nieuwe open ruimte aan te snijden, stimuleert de Vlaamse overheid sterk het hergebruik van ruimte die al is ingenomen. Reconversie, heet dat, en het is een principe dat ook Leiedal consequent hanteert met het oog op een leefbare toekomst van haar regio. Voor het project kreeg de streekontwikkelaar ruim een half miljoen euro subsidies van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Dat bedrag komt overeen met 90 procent van de kostprijs van de sloopwerken. Een investering die zichzelf terugverdient, want de site van vijf hectare wordt omgevormd tot een gemengd project waar het heerlijk werken, wonen en ontspannen is. Een groot deel van het terrein wordt ingericht als nieuwe kmo-zone voor een tiental bedrijven vanaf eind 2024. Daarnaast komt er een aangenaam woonerf voor een dertigtal woningen. Samen met de gemeente ambieert Leiedal hier op termijn een eerste gasloze woonwijk te bouwen. Dit kadert binnen het Interreg 2-Zeeën project LECSEA (www.lecsea.eu). Een derde van de oppervlakte van de site zal ingericht worden als groene long met water en speelruimte. 

 

 

Eén adres

Voor alle vragen, bekommernissen over het project of de werken op de site De Voerman kun je terecht op een centraal meldpunt. Stuur een mail naar voerman@leiedal.be

Published on 01/27/2022 - 11:35