Waregem: de Gaverbeek, nog zichtbaarder in de stad

schets beleefpunt gaverbeek

De nieuwe poort tot de hippodroom in Waregem zet letterlijk en figuurlijk de deuren open voor de verdere opwaardering van de Gaverbeek. Anderhalf jaar na deze realisatie kan deel twee van dit regionale project verder zijn beloop nemen. Het vergunningstraject waarbij de Gaverbeek tussen de Zuiderlaan en de hippodroom over een lengte van zo’n 180 meter zal worden open gelegd loopt en bevindt zich momenteel in de fase Openbaar Onderzoek.  Later zouden ook een wandeltraject en een aantal beleefplekken volgen langs die nieuwe loop. De werken zullen ten vroegste na Waregem Koerse volgend jaar van start kunnen gaan. 

De Gaverbeek is een onbevaarbare waterloop van eerste categorie, in het beheer van de VMM. De beek is nu nog ingekokerd: weinig belevingswaarde dus. Om het water weer een zinvolle en kwalitatieve plaats te geven in de stad, heeft Waregem samen met streekontwikkelaar Leiedal en de VMM een visie opgesteld voor de opwaardering van de Gaverbeek. Ze wordt weer opengelegd en de oevers worden heringericht om de belevingswaarde rond de loop van de beek te verhogen en het open water aantrekkelijk te maken voor inwoners en passanten.

Beek geeft zich verder bloot

We leggen de Gaverbeek open langs de Zuiderlaan ter hoogte van de hippodroom, over een lengte van ongeveer 180 meter. Daar zit de beek nu nog in een koker onder de grond. Naast het openleggen van de Gaverbeek plannen we ook een wandeltraject dat in verbinding staat met de poort tot de hippodroom aan de ene kant en de woonwijk Het Spei aan de andere kant. Verder zijn er ook een aantal verblijfs- of beleefpunten voorzien binnen het project: twee aan de zijde van de hippodroom en één ter hoogte van Het Spei. De koker van de Gaverbeek zelf blijft behouden. Die zal dienstdoen als regenwaterreserve, goed voor zo’n 1,2 miljoen liter. Met dat water kunnen de pistes van de hippodroom worden besproeid. Zo vergroot nog de connectie met deze site. De ontwerper, studiebureau Dertien12 uit Brugge, maakte een maquette en lichtte dit vervolgtraject al toe tijdens een gemeenteraadscommissie. 

Neem al even een duik in de ontwerpen van de 3 beleefpunten die gepland zijn langs de Gaverbeek op het traject Hippodroom-Zuiderlaan-Spei: 

  1. Beleefpunt Zuiderlaan naast het oude BeaulieCenter (kant Verschuere Vanmechelen Architecten)
beleefpunt ter hoogte van oud BeaulieuCenter

2. Beleefpunt op de hoek van het kruispunt Zuiderlaan – Hippodroomstraat

maquette gaverbeek beleefpunt kruispunt zuiderlaan

3. Beleefpunt ter hoogte van het Spei (langs de Damweg, kant Zuiderlaan)

damweg kant zuiderlaan

Dat het openleggen van de Gaverbeek goed kan zijn voor de belevingswaarde staat vast. Maar ook het streven naar een klimaatrobuuste omgeving en regio is een van de speerpunten van de VMM , de stad Waregem en Leiedal.. Deze partners creëren samen een blauw-groen lint dat zich door de stad kronkelt, met extra ruimte voor water en waterberging, rust en ontspanning, een middel tegen hittestress… Met een beter waterkwantiteitsbeheer, zowel bij hoog- als laagwater, realiseren we een natuurlijke structuur en een betere ecologische toestand. Het natuurbehoud en -herstel is goed voor de landschappelijke waarde en beleving, maar ook voor de biodiversiteit, de fauna en flora.

Loop van de werken

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 maart 2024 ingediend. Intussen werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard en volgt er nog een openbaar onderzoek, in afwachting van een gunstig advies en een finale vergunning. Intussen bereiden we de aanbesteding voor. Die hopen we in het najaar te kunnen lanceren. De werken zelf zouden pas na Waregem Koerse 2025 van start gaan. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met het paardenseizoen in de stad in galop. In eerste aanleg ligt de focus op de aanpassingen kant hippodroom, om de piste, als alles goed verloopt, klaar te hebben tegen het seizoen van 2026. De openlegging van de beek kan dan aansluitend gebeuren los van de paardenrenbaan.

gaverbeek, traject zuiderlaan

Meer info:  www.leiedal.be/poorttotdehippodroom

Je contactpersoon:

 

Published on 05/29/2024 - 14:00