Streekintercommunale Leiedal zet met 5 steden en gemeenten uit de regio Zuid-West-Vlaanderen - Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Waregem en Zwevegem - in op de instandhouding van de biodiversiteit en het counteren van de droogteproblematiek. Leiedal kiest resoluut voor heraanplant (van bomen), de aanleg van groenbuffers en groenschermen, ontharding en bronbemaling. Gesteund door een sterke traditie van regionale samenwerking en door onderlinge afstemming op het vlak van methodieken, streeft Leiedal naar het maximaliseren van leereffecten. De drie handhavingsstrategieën– nalevingsbevordering, nalevingstoezicht en herstel & bestraffing - worden ingezet. Informeren en doelgroepgericht sensibiliseren spelen een hoofdrol in het verhaal. De intercommunale zal ook haar kennis rond bestuurlijke handhaving verbreden en verdiepen via een opleidingssessie.

Leiedal ontvangt voor de uitvoering van dit pilootproject 60.000 euro subsidie vanuit het Department Omgeving van de Vlaamse overheid.

 

Link naar de officiële website

 

 

pasfoto sharon berton leiedal

Sharon Berton
handhaver omgeving