Brochure RE/SOURCED

isometrie site transfo resourced banner definitief

RE/SOURCED: Renewable Energy SOlutions for URban communities based on Circular Economy policies and Dc backbones

Eind 2019 lanceerde Urban Innovative Actions (UIA) zijn vijfde en laatste projectoproep. Uit gans Europa stroomden maar liefst 222 kandidaturen binnen. Slechts 11 projecten werden daaruit geselecteerd, waaronder RE/SOURCED. UIA financiert ambitieuze, innovatieve en onconventionele ideeën die in een reële stedelijke omgeving getest kunnen worden. 

RE/SOURCED staat voor Renewable Energy SOlutions for URban communities based on Circular Economy policies and Dc backbones. Het project wordt in praktijk gebracht op de beschermde Transfosite in Zwevegem en raakt het snijpunt van drie actuele thema’s: hernieuwbare energie, circulaire economie en de reconversie van erfgoed. Via deze brochure ontdek je meer over de essentie van het project.