Een multifunctionele binnenstedelijke ontwikkeling

Voor de realisatie van een multifunctioneel binnenstedelijk project in hartje Kortrijk gaat Intercommunale Leiedal een samenwerking aan met een private partner. De procedure voor het aanduiden van de private partner is momenteel lopende en zou in het najaar 2023 afgerond moeten zijn. Door de strategische aankoop van enkele leegstaande panden en kantoren in het centrum van Kortrijk wil Leiedal het aanbod aan ruimte om te ondernemen in de binnenstad uitbreiden en kwalitatief ontwikkelen. De focus van de PPS ligt op kernversterking en het verweven van wonen, werk en recreatie. 

Kernversterking in goede banen 

Leiedal zet al geruime tijd in op kernversterking en verweving. Dat houdt een kern levendig en leefbaar. De intercommunale wil haar steden en gemeenten hierin ondersteunen, niet alleen op het vlak van beleidsvorming maar ook met projecten op het terrein, onder meer door de realisatie van PPS-projecten in de kern. Private ontwikkelaars focussen bij binnenstedelijke projecten vaak op een residentieel aanbod. Inhoudelijke en planmatige sturing of bijsturing door de overheid is vaak moeilijk. Daarom neemt Leiedal bij de realisatie van grootschalige projecten in de binnenstad de regierol op. Als ervaren actor in de publieke projectontwikkeling legt ze de focus op de verweving van wonen en werken. Door strategische gronden en panden aan te kopen en die daarna via een PPS-formule opnieuw op de markt te brengen, stimuleert Leiedal levendige stadskernen en kan ze sturend optreden met het oog op een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling, door ruimtelijke en programmatorische randvoorwaarden op te leggen. 

3000 m² in Kortrijks kloppend hart  

In de loop van 2019 en 2020 heeft Leiedal een aantal belendende panden in de Rijselsestraat en de Jan Persijnstraat verworven. Het gaat om het Textielhuis, de achterliggende rococo-tuinvleugel van het voormalige Hôtel aux Armes de France met bijhorende tuin, het hoekpand (K-orner) en de Persijnstraat nr. 1. Eind 2021 kon Leiedal ook de panden en gronden in de Jan Persijnstraat nr. 5, 7 en 9 en op de Graanmarkt nr. 26 en 28 verwerven. Door deze aankoop werd het projectgebied uitgebreid tot een aangesloten geheel van ca. 3000 m² terreinoppervlakte, een geheel dat vanuit het perspectief van projectontwikkeling veel meer mogelijkheden biedt dan de som van de delen. 

Behoren eveneens tot het projectgebied: het achterliggende Blijdehuis, dat vroeger een geheel vormde met het Hôtel aux Armes de France, en het onbebouwde terrein dat nu dienst doet als parking voor Hotel Damier. In het kader van het PPS-project zullen, naast ruimte om te wonen en te werken, ook een semi-publieke binnentuin, een ondergrondse parking en een mogelijke uitbreiding van het aanpalende hotel worden gerealiseerd.