Slim Ruimtelijk Plannen voor leefbare buurten en levendige kernen

Hoe zetten we beschikbare ruimte zo goed mogelijk in?

Wanneer heeft een buurt nood aan extra voorzieningen, groen, handel, …? Kunnen we toekomstige ontwikkelingen op een slimme manier plannen? En hoe kunnen we inspelen op nieuwe bouwprojecten zodat de nodige voorzieningen aanwezig zijn en er rekening gehouden wordt met de ruimtelijke nood en draagkracht van de buurt? In het project Slim Ruimtelijk Plannen onderzoeken we hoe de stad zich hiervoor kan organiseren.
 

Waar ruimte beschermen en creëren? En waar verdichten?

De druk op de ruimte in Vlaanderen is bijzonder groot. We moeten onze ruimte dus verstandig gebruiken. In de bebouwde gebieden betekent dat meer doen met de beschikbare ruimte: aandacht hebben dus voor ruimtelijk rendement. Tegelijk willen we onze open ruimte beschermen.

We willen overal de gepaste keuzes kunnen maken:

  • Sommige buurten zijn heel dicht bebouwd en hebben nood aan extra groen, handel of voorzieningen zoals dokterspraktijken of crèches.
  • Andere buurten bieden dan weer kansen om te verdichten met extra woningen. Daarbij is het belangrijk dat de ondersteunende functies niet achterblijven en er voldoende kwalitatief groen overblijft.
  • In en tussen de verschillende buurten proberen we ons zoveel mogelijk duurzaam te verplaatsen naar scholen, kantoren, winkels, ... Dat kan het best als deze voorzieningen voldoende nabij zijn.

Binnen het project Slim Ruimtelijk Plannen verkennen we daarom de noden waarmee toekomstgerichte stadsontwikkeling rekening moet houden.
 

Informatie voor de stad, de buurt en de initiatiefnemer

Burgers willen een overheid die bewust handelt, die weet waar de buurt nood aan heeft en daar actief op kan sturen. Tegelijk willen we deze informatie delen met wie er nood aan heeft: de buurtbewoner en de opdrachtgevers van bouwprojecten.

Daarom moeten we ruimtelijk plannen op een slimmere manier.

We zoeken naar een manier om:

  • permanent zicht te krijgen op het huidige ruimtenood, het ruimtegebruik en de ruimtelijke structuur van een buurt
  • te simuleren welke impact toekomstige plannen hebben op deze kenmerken van de buurt
  • dit inzichtelijk te maken voor diverse doelgroepen met verschillende visualisatiemethodes toegepast op specifieke problematieken

Leiedal werkt dit uit in een partnerschap met Stad Gent  Daarbij worden we ondersteund door het programma City of Things van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).
 

Standaarden voor data en digitale architectuur

We staan uiteraard niet alleen voor deze uitdagingen. Daarom werken we samen met andere steden, gemeenten en bedrijven aan de nodige standaarden. We werken hiervoor maximaal samen met De Vlaamse overheid.

 

Tijdlijn Slim Ruimtelijk Plannen

Klik op onderstaande tijdstippen voor meer info. 

Deerlijk - Sneppe

Begin 2023

De intercommunale Leiedal en Stad Gent ontvangen subsidies van City of Things van Vlaio om te starten met de Tool Slim Ruimtelijk Plannen.

September 2023

We bepalen een volgorde van de uit te werken use cases. We beslissen om als eerste een tool uit te werken om snel zicht te hebben op mogelijke stedenbouwkundige lasten. Als tweede selecteren we het monitoren van de bouwshift.

Voorjaar 2024

We werken een Proof Of Concept uit voor de stedenbouwkundige lasten: welke informatie willen we op welke manier visualiseren/ontsluiten?

Zomer 2024

Tegen de zomer verwachten we de eerste resultaten van de dataprocessing.

Najaar 2025

We plannen rond die tijd de lancering van de tool ‘Slim ruimtelijk plannen’.

Voorjaar - zomer 2023

We analyseren de behoeften, verkennen bestaande initiatieven, overleggen met stakeholders, maken een longlist en vertalen deze naar user stories. Dat laatste is een methode om bij het opbouwen van data en visualisatie de gebruiker centraal te stellen.

Je kan de longlist behoeften en de longlist user stories opvragen via data@leiedal.be. Vermeld zeker ‘Slim Ruimtelijk Plannen’ in het onderwerp.

 

Najaar 2023

Slim ruimtelijk plannen gaat ook over standaarden, interoperabiliteit, bouwstenen, architectuur, … We doorlopen een OSLO-traject om een standaard voor Slim Ruimtelijk Plannen te ontwikkelen. We doorlopen een VLOCA-traject om een gedragen referentiekader te hebben, dat bestaat uit principes, concepten en architectuurcomponenten.

 

April 2024

We stellen een externe consultant aan om de dataprocessing uit te werken: het koppelen van data om goede berekeningen en visualisaties te kunnen doen.

Najaar 2024 - voorjaar 2025

We bouwen het platform uit in functie van de visualisatie.

Meer weten over Slim Ruimtelijk Plannen?

Stuur een email naar data@leiedal.be 

 

Lucas Verbanck

Lucas Verbanck
projectmanager GIS & data