TRIPOD-II: Groenbeheer en onderhoud

groen in openbare ruimte

Groen in de openbare ruimte

Groen krijgt meer en meer een belangrijke plaats in de openbare ruimte. We vergeten soms dat dat groen ook aangeplant en onderhouden moet worden. Veel steden en gemeenten zijn heel arbeidsintensief bezig met het beheer en onderhoud van hun openbare ruimte. In de huidige economische context staat dat model heel sterk onder druk en moeten we het mogelijk herbekijken.

 

Project

 

Tijdens dit project hebben we een werkgroep gemaakt van pioniers en mensen die dagelijks onderhoudstaken uitvoeren. Hun verschillende werkmethoden en tools werden in cocreatieworkshops ter discussie gesteld. Met die bevindingen kwamen we tot nieuwe inzichten en oplossingen. We zien een grote opportuniteit om binnen dit proces te gaan optimaliseren en nieuwe methodieken aan te reiken. Misschien kunnen er nieuwe businessmodellen ontstaan die daarbij kunnen helpen. Finaal is er een methode/product ontwikkeld waarmee we de openbare ruimte tijdelijk kunnen verharden. Veel gemeenten en steden voorzien grote pleinen en lege, kale openbare ruimte voor evenementen en grote manifestaties. Daar komt hierdoor verandering in.

Studio Dott is aangesteld als ontwerper om het cocreatieproces te begeleiden en de vertaalslag te maken naar een concreet nieuw product.

Samen met bedrijven uit het werkingsgebied van Tripod-II gaan we verder aan de slag om het product te cocreëren en te realiseren. 

Open oproep aan bedrijven 2020

We zijn op zoek naar bedrijven in West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk die mee willen denken en werken aan de realisatie van vijf projecten die design in de publieke ruimte stimuleren. De oproep kadert binnen het Interreg-programma TRIPOD-II en gaat uit naar bedrijven die daarin ook actief zijn.
 

Neem een kijkje via deze link hoe je kan participeren in dit uitdagend en creatief proces.