TRIPOD-II: Groenbeheer en onderhoud

groenbeeer en onderhoud van morgen

Hoe kan je groenbeheer op een vernieuwende manier aanpakken? Hoe maken we groenonderhoud minder tijds- en arbeidsintensief? 

  • Veel lokale besturen zijn nog heel arbeidsintensief bezig met het beheer en onderhoud van hun openbare ruimte. Dit model staat onder druk.
  • In dit project stellen we een groep van pioniers samen. Dit zijn medewerkers die dagelijks groen beheren en onderhouden. Hun verschillende werkmethoden en tools worden ook in vraag. Deze dialoog en de bevindingen moeten leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen.
  • We gaan op zoek naar optimalisatie van processen, nieuwe methodieken, nieuwe diensten en meer efficiëntie. Zo kunnen ook nieuwe businessmodellen ontstaan.