TRIPOD-II: Groenbeheer en onderhoud

groen in openbare ruimte

Groen in de openbare ruimte

Groen krijgt meer en meer een belangrijke plaats in de openbare ruimte. We vergeten soms dat dat groen ook aangeplant en onderhouden moet worden. Veel steden en gemeenten zijn heel arbeidsintensief bezig met het beheer en onderhoud van hun openbare ruimte. In de huidige economische context staat dat model heel sterk onder druk en moeten we het mogelijk herbekijken.

 

Project

 

Tijdens dit project hebben we een werkgroep gemaakt van pioniers en mensen die dagelijks onderhoudstaken uitvoeren. Hun verschillende werkmethoden en tools werden in cocreatieworkshops ter discussie gesteld. Met die bevindingen kwamen we tot nieuwe inzichten en oplossingen. We zien een grote opportuniteit om binnen dit proces te gaan optimaliseren en nieuwe methodieken aan te reiken. Misschien kunnen er nieuwe businessmodellen ontstaan die daarbij kunnen helpen. Finaal is er een methode/product ontwikkeld waarmee we de openbare ruimte tijdelijk kunnen verharden. Veel gemeenten en steden voorzien grote pleinen en lege, kale openbare ruimte voor evenementen en grote manifestaties. Daar komt hierdoor verandering in.

Studio Dott is aangesteld als ontwerper om het cocreatieproces te begeleiden en de vertaalslag te maken naar een concreet nieuw product.

Samen met bedrijven uit het werkingsgebied van Tripod-II gaan we verder aan de slag om het product te cocreëren en te realiseren. De eerstvolgende workshop is voorzien in september 2020.