TRIPOD-II: Zicht op de toekomst

zicht op de toekomst

Zicht op de toekomst

Naar analogie met de ‘stoelfies’ ziet Leiedal een opportuniteit om een nieuw object in de openbare ruimte te lanceren dat bijzondere eigenschappen bezit. Veel gemeenten en instellingen hebben moeite om een bepaalde fysieke plaats uit het verleden of de toekomst in beeld te brengen. Zoiets moet op een heel toegankelijke en laagdrempelige manier gebeuren. Dit project wil een stap verder gaan dan een conventionele statische opstelling. De mogelijkheid wordt onderzocht om ook een participatief luik te koppelen aan de nieuwe oplossing. Zo kan het project ook zorgen voor meer betrokkenheid van de burger bij de evolutie van de openbare ruimte. 

 

Project

 

Tijdens dit project zoeken we samen naar een manier om een fysieke plaats zoals die nu is in relatie te brengen met hoe ze vroeger was of hoe ze er in de toekomst zal uitzien. We werken in eerste instantie verder op een sterk gedigitaliseerde oplossing met ook een fysiek object als baken in de openbare ruimte.

PiliPili is aangesteld als ontwerper om het cocreatieproces te begeleiden en de vertaalslag te maken naar een concreet nieuw product. Momenteel zit het project in de conceptfase. De eerstvolgende cocreatieworkshop is voorzien in september 2020.