TRIPOD-ll: De slimme vuilnisbak

de slimme vuillnisbak

Wat is een slimme vuilnisbak? Welke functie kan die vervullen in onze openbare ruimte? Dat zijn de vragen die we de komende maanden willen beantwoorden in een cocreatietraject met lokale besturen en bedrijven. Leiedal nodigt ontwerpers uit om zich kandidaat te stellen om dit traject te begeleiden. Dit is een initiatief in het kader van 'Design in de publieke ruimte'. 

De klassieke vuilnisbak in onze openbare ruimte is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van vandaag.
Een 'slimme vuilnisbak' creëert heel wat kansen: 

  • Slim management: Het ophalen van afval gebeurt nu nog vaak volgens vaste patronen. Vuilnisbakken in kaart brengen, het gebruik ervan monitoren en proactief bijsturen kan leiden tot een hogere efficiëntie. Het doel is immers niet om méér vuilnisbakken te plaatsen, maar wel minder en beter. 
  • Slim object: Een vindbare en zichtbare vuilnisbak die gescheiden afvalbeheer toelaat, dat is de basis. Maar er zijn vast nog functies die we kunnen integreren. Denk maar aan openbare verlichting, interactieve signalisatie, sensoren die omgevingskenmerken (luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, temperatuur ...) meten, het automatisch samendrukken van het afval ... En waarom zou de vuilnisbak geen zitbank kunnen worden? 
  • Slim gedrag: We willen in het traject ook nadenken over het gedrag dat we willen veranderen bij de gebruikers.