TRIPOD-ll: De slimme vuilnisbak

tripod slimme vuilnisbak

 

Slimme vuilnisbak

De transitie naar een duurzame samenleving is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Overheid, producenten en designers moeten samen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om een actieve meerwaarde te kunnen leveren op het vlak van economie, ecologie en sociologie. Door het dichtbouwen van de steden wordt de openbare ruimte steeds schaarser en gegeerder. We moeten die openbare ruimte de komende jaren dan ook slim en relevant gaan invullen. Met dit project willen we hierop een antwoord bieden. Het verduurzamen van de openbare ruimte met alle producten en installaties die we erin zien, is een interessante invalshoek, want net daarin is de laatste jaren weinig evolutie waargenomen. Als we zowel het object als zijn functies in kaart brengen, stellen we vast dat daar veel opportuniteiten liggen om te innoveren. Iedereen kent wel die vuilnisbak op de hoek van de straat of ergens in het park. Er stapelt zich vuil op in en naast de overvolle vuilnisbakken, mooi zijn ze niet, stadsmedewerkers rijden vaak rond om lege of halfvolle bakken te ledigen… Veel om over na te denken. 

 

Project

 

De vuilnisbak in de openbare ruimte is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse noden en behoeften. Het herdefiniëren van de ‘slimme vuilnisbak’ kan veel opportuniteiten bieden. Eerst hebben we geanalyseerd hoe de huidige vuilnisbakken worden gebruikt. We hebben kunnen detecteren wat er fout loopt en wat er beter kan. Gezien onze openbare ruimte steeds waardevoller wordt, moeten we opportuniteiten aan elkaar koppelen die in de slimme vuilnisbak kunnen zitten. Welke bijkomende informatie kan zo’n object genereren met toegevoegde waarde voor de gebruikers en de openbare besturen? Dat gaat dan over het meten van luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, temperatuur, integratie van openbare verlichting, bewegingsdetectie, interactieve signalisatie, automatisch samendrukken van de inhoud, volumedetectie van de inhoud, bijkomende zitfunctie… 

Het zijn zaken die methodologisch en onderbouwd toegevoegd moeten kunnen worden aan de nieuwe slimme vuilnisbak. We gaan uit van een basisversie van het nieuw te ontwikkelen model met alleen standaardfuncties, maar daarnaast moeten we ook een complete versie met alle opties ontwikkelen. TEN group is aangesteld als ontwerper om het cocreatieproces te begeleiden en de vertaalslag te maken naar een concreet nieuw product. Momenteel is een finaal conceptvoorstel voorgesteld aan de groep van stakeholders waar nu samen met de groep en met bedrijven wordt aan verder gewerkt in nieuwe cocreatieworkshops.

Open oproep aan bedrijven 2020

We zijn op zoek naar bedrijven in West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk die mee willen denken en werken aan de realisatie van vijf projecten die design in de publieke ruimte stimuleren. De oproep kadert binnen het Interreg-programma TRIPOD-II en gaat uit naar bedrijven die daarin ook actief zijn.
 

Neem een kijkje via deze link hoe je kan participeren in dit uitdagend en creatief proces.