Een slordige 2.500 m² nutteloze verharding omtoveren tot biodivers, klimaatadaptief buurtpark, prachtige volkstuin of ruimte voor sport en spel? In de Westmolenstraat wil de stad er alvast werk van maken. Een participatief traject met de buurt moet het hart van de wijk een nieuwe, groene toekomst geven. Een initiatief dat perfect past binnen de Wervikse beleidsdoelstellingen op het vlak van ontharding en vergroening, maar het zijn jullie, de buurtbewoners, die de concrete plannen mogen vormgeven. Op die manier hoopt de stad een gedragen project met een echte meerwaarde voor de buurt te realiseren. Het inrichtingsplan zal worden opgemaakt door Intercommunale Leiedal.