Intercommunale Leiedal

BRAMIER

Zone voor lokale bedrijven
Beschikbaar binnen 2 jaar
Terug naar zoekpagina

Samen met het stadsbestuur van Menen werkt de intercommunale Leiedal aan de herontwikkeling van de oude productiesite van Novoblock en de pannenbakkerij De Leie.
De site van 4 hectare is gelegen aan de Spoorwegstraat tussen Dronckaertstraat en de spoorweg, nabij de Oude Statie van Lauwe.

Bramier wordt een hedendaags bedrijventerrein met percelen van circa 1.500 m² tot 1 hectare. 

De bestemming wijzigt van milieubelastende industrie naar zone voor bedrijvigheid. Een 10-tal lokale ondernemingen zullen er vanaf 2021 een nieuwe thuishaven vinden.  De stad benadrukt dat er geen zware industrie of sterk verkeersgenererende activiteiten zal toegelaten worden op de bedrijfssite.

Het achterliggende natuurgebied (4 ha) blijft in eigendom van stad Menen. Natuurpunt staat in voor het beheer van deze waardevolle en kalkrijke biotoop.

 

 

 

Ligging 

Lokaal bedrijventerrein Bramier is gelegen in Lauwe, een deelgemeente van de stad Menen. Het bedrijventerrein bevindt zich langs de Spoorwegstraat tussen de Dronckaertstraat en de spoorweg. Via de Dronckaertstraat bereikt u snel de verkeerswisselaar naar de E403 en E17.

GPS : 50°78'47,2" N, 3°19'14,5" E

 

Prijzen en beschikbaarheid

Nog niet beschikbaar

Verkoop gepland vanaf einde 2019

Percelen van ca. 1.500m² tot 10.000m²

Totale bruto oppervlakte: 4 ha

Totale netto oppervlakte: 2.5 ha.

Planning 

 • Nov 2015 - verwerving gronden
 • Bevolkingsmoment over toekomstplannen : 23 januari 2016 
 • 2de bevolkingsmoment : inzage definitieve plannen
 • 2019-2020 - Start sloop-en uitvoeringwerken 
 • 2020-2021 - uitvoering infrastructuurwerken
 • 2020 - opstart verkooppromotie

 

Faciliteiten en uitrusting 

Worden voorzien:

 • elektriciteit (hoogspanning en laagspanning)
 • gas (lage en middendruk)
 • water
 • gescheiden rioolstelsel
 • telecom en IT-kabels
 • wachtbuizen voor informatie- en communicatiesignalen
 • collectieve waterbuffering
 • parkmanagement (gemeenschappelijk groenonderhoud, signalisatie, ...)