pasfoto stijn vannieuwenborg leiedal

Projectinfo
Stijn Vannieuwenborg
projectmanager strategische & reconversieprojecten
0

Ligging

Planning

  • 2016-2019: opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan
  • 2021: sloop- en subsidieaanvragen, aanbesteding
  • 2022: uitvoering sloopwerken
  • 2022-2023: voorbereidende werken warmtenet ihkv gasloze wijk
  • 2023-2024: infrastructuur kmo-zone: aanbesteding en uitvoeringswerken
  • 2024-2025: zomer 2024 verkoopspromotie en verkoop, afhankelijk van de voortgang van de werken
  • 2025: eerste vestigingen

Volg hier  het verloop van de werken :

Vragen of problemen?
Mail naar voerman@leiedal.be