COM³ in de Leiedal regio: IMAGINEERING OF DATAEen regio in digitale transitie 

Naast de gekende economische uitdagingen als continue groei, competitiviteit, verbeteren van kosten-efficiëntie en daar bovenop uitdagingen door Covid-19… hebben KMO’s ook nog eens te maken met maatschappelijke uitdagingen op vlak van klimaatmitigatie en -adaptatie, deel- en circulaire economie, creatief omgaan met schaarse grondstoffen, participatie van onderuit,…  Vele oplossingen voor deze uitdagingen kunnen gevonden worden in data, via dataverzameling in een data warehouse, dataprocessing en data-analyse door algoritmes op de data los te laten,… Hoor je het nu donderen in Keulen, of zette je reeds stappen om met je eigen data aan de slag te gaan? Leiedal gaf enkele KMO's de kans om in een kosteloos traject van één jaar te stappen begeleid door experts die design en data denken. Benieuwd naar de outcomes? Of zin om samen te werken? Lees vooral verder.

 

Wat is COM³ and IGOD?

Concreet

Met het COM³ project “Imagineering of data” wil Intercommunale Leiedal in samenwerking met Designregio Kortrijk de speerpunten uit het vooropgestelde beleid 20-25 aangrijpen en aan de slag gaan met bedrijven die met data een meerwaarde willen creëren voor hun bedrijf. Eigen data, verrijkt met open data of beschikbare data van andere geïnteresseerde bedrijven om zo tot de ontwikkeling van een innovatief, maatschappelijk en economisch verantwoord product, dienst of proces te komen, waarvan men vooraf het bestaan of zelfs de mogelijkheid ertoe nog niet had kunnen dromen. Dit was de opzet van het programma.

Door het samenbrengen van kmo’s uit de regio, gemeenten en relevante organisaties in een proces van co-creatie begeleid door gekwalificeerde designers en experten willen we een unieke waardevolle community creëren. Door middel van verschillende workshops en het betrekken van kwalitatieve data-experten gaan de deelnemende bedrijven over een periode van 2 jaar een gemeenschappelijke uitdaging aan: meerwaarde halen uit de beschikbare data. Via een kwalitatief, begeleid designproces - waar onze regio gerenommeerd voor is - willen we de wildste, meest vooruitstrevende, tot de verbeelding sprekende combinaties en ideeën in realiteit brengen. Afgelopen jaar zijn we samen met meer dan 15 organisaties en bedrijven aan de slag gegaan om samen in co-creatie nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan onze regio alsook voor de deelnemers van deze sessies. De rode draad tijdens deze workshops en inspiratiemomenten is Data. “het nieuwe goud”. We brengen verschillende data samen en definiëren nieuwe concepten waar data een bijzonder bijdrage kan leveren. Tijdens de eerste workshops zijn we tot drie basisconcepten gekomen die nu dienen als basis voor drie cases.

Drie verschillende cases

  1. Hoe kunnen we de energieproductie en verbruik op een bedrijventerrein in kaart brengen en zorgen voor de uitwisseling ervan over de perceelgrenzen heen?  
  2. Als bedrijf, gemeente, stad of organisatie heb je altijd plaats tekort of plaats teveel. Stel je voor dat we deze niet optimaal gebruikte ruimtes (vergaderruimtes, opslagplaatsen,..) in kaart kunnen brengen via diverse datasets en hiervoor een uitwisselingssysteem opzetten waardoor we een ruimte neutrale regio kunnen worden in de toekomst… 
  3. Een grote hoeveelheid materialen wordt in onze regio verwerkt tot nieuwe producten, maar wat met left-over materiaal hiervan? Wat voor het ene bedrijf afvalmateriaal is kan voor de andere onderneming een grondstof zijn.  Wat als we nu een nieuwe dienst opzetten die er niet alleen voor zorgt dat deze left-over materialen kunnen uitgewisseld worden maar dat er ook kennisopbouw kan plaatsvinden in combinatie met ontwikkelen van creatief talent? 

Online bevraging cases

Ben jij of is je organisatie betrokken geweest bij het COM³ Interreg North Sea Region project? Dan nodigen wij je graag uit om deel te nemen aan onderstaande enquête. Misschien heb je een opleiding gevolgd, een workshop bijgewoond, deelgenomen aan een project of bijeenkomsten bijgewoond in de regio die door COM³ zijn opgezet. Deze enquête wordt gehouden om na te gaan welk verschil het COM³-project gemaakt heeft, of kan maken, voor het gebruik van digitale technologie in uw organisatie. 

Het invullen van deze vragenlijst neemt niet meer dan 10 minuten in beslag.

De resultaten van de enquête zullen ons helpen de doeltreffenheid van ons project te meten. De antwoorden worden dan ook uitstluitend voor dit doel gebruikt en blijven anoniem. 

 

Alvast bedankt om mee bij te dragen aan dit project. 

 

Naar de bevraging

 

Meer info

Op 12 november '20 schoot dit project uit de startblokken met een inspirerend data webinar. Herbekijk het webinar hieronder en laat je inspireren om mee te stappen in dit data traject.

Herbekijk de webinar Lees hier meer over het COM³-project

Partners

pasfoto bieke blauwblomme

Contact
Bieke Blauwblomme
programmamanager digitale transformatie