ConnectHeat: als één gemeenschap achter schone warmte

Het ConnectHeat-project zet in op de ontwikkeling van warmtenetten voor energiegemeenschappen. Warmtenetten kunnen, als alternatief voor aardgasnetten, woningen van klimaatneutrale warmte voorzien. Ze kunnen perfect beheerd worden door de gemeenschap van de gebruikers. Binnen Vlaanderen is deze toepassing nog onbekend terrein, en daarom werkt Leiedal in Europees verband samen om de kennis op te bouwen. 

 

Koolstofvrije verwarming en koeling

Het ConnectHeat-project test in welke mate energiegemeenschappen in verwarming en koeling opgezet kunnen worden. Meer specifiek streeft het project ernaar de decarbonisatie (i.e. het verminderen van koolstofdioxide-uitstoot) van verwarming en koeling te versnellen via een EU-brede realisatie van door burgers geleide initiatieven van energiegemeenschappen. ConnectHeat (volledige naam: Community Engagement for Clean Heat) zal zo de capaciteiten van overheden verbeteren en uitbouwen om innovatieve communautaire energie-initiatieven op gang te brengen door middel van lokale participatieve en coöperatieve processen. Die moeten leiden tot meer hernieuwbare energie en hogere energie-efficiëntie van verwarming en koeling in heel Europa. Het programma heeft 1,5 miljoen euro steun ontvangen uit het LIFE-programma van de EU en loopt van oktober 2022 tot september 2025. Klimaatneutraal

"Ook al is gemeenschappelijke energie een beproefde en doeltreffende aanpak om de overgang naar groene energie te bevorderen, het potentieel ervan blijft onbenut in de sector van verwarming en koeling. ConnectHeat is het eerste Europese initiatief om gemeenschappen voor verwarming en koeling in Europa te ontwikkelen waarbij overheden en burgers in het hart van de energietransitie geplaatst worden", aldus Riccardo Battisti en Chiara Lazzari, senior projectmanagers bij Ambiente Italia en coördinatoren van ConnectHeat.

Verwarming en koeling zijn goed voor ongeveer 50% van het energieverbruik in de EU, waarvan meer dan 75% afkomstig is van fossiele brandstoffen. Hernieuwbare en zuivere verwarming en koeling zijn belangrijke factoren voor een duurzame energietransitie naar decarbonisatie en energieautonomie in de huidige energiecrisis. De duurzaamheid in deze sector opkrikken is noodzakelijk om de ambitieuze doelstellingen van de EU in het kader van de Europese Green Deal en het recente REPowerEU-plan te halen. De belangrijkste doelstelling is klimaatneutraliteit in 2050. Lokale en regionale overheden bevinden zich in een goede positie om de groene transitie van verwarming en koeling te stimuleren, omdat zij dichter bij de burger staan. Via doeltreffende strategieën om verwarming en koeling koolstofvrij te maken, waaronder gemeenschappelijke energie, kunnen zij van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken. 

Coördinatie door Ambiente Italia, het ConnectHeat multidisciplinair consortium is samengesteld uit 10 partners uit heel Europa:

• Ambiente Italia S.r.l. (Italië)

• Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (Kroatië)

• Fédération européenne des agences et des régions pour l’énergie et l’environnement (België)

• Steinbeis Innovation gGmbH (Duitsland)

• Euroheat & Power AISBL (België)

• Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (Italië)

• Energy Agency of Plovdiv (Bulgarije)

• Intercommunale Leiedal (België)

• Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (Spanje)

• Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste – Oeste Sustentável (Portugal)

Medegefinancierd door de Europese Unie.

Life logo europese unie

Drinkwaterleiding verwarmt De Voerman in Anzegem

Dominiek Vandewiele

Dominiek Vandewiele
programmamanager energietransitie