Digitale Regio Kortrijk

De voorbije 25 jaar heeft het DRK-platform een ware (r)evolutie meegemaakt. De investeringen en inspanningen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een robuust en flexibel webplatform, waarop de gemeenten hun digitale dienstverlening kunnen uitbouwen en uitrollen. Op dat platform hebben we verschillende nieuwe toepassingen en implementaties toegevoegd, zoals de Zoekmodule Stedenbouwkundige Context en Mijn Burgerprofiel. Leiedal fungeert hierin als projectmanager, innovator en facilitator.

Het programma Gemeente zonder Gemeentehuis zorgde voor een extra impuls. Begin 2022 werd samen met Stad Kortrijk het project Virtueel Assistent ingediend en dit in de tweede oproep van Gemeente zonder Gemeentehuis - innovatieve dienstverlening - thematische projecten. Binnen hetzelfde programma diende Leiedal met de regio het dossier “Website van de Toekomst” in en is ze betrokken bij verschillende andere dossiers. Beide projecten werden goedgekeurd en kunnen rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid.

Leiedal werkt verder aan de vernieuwing en de uitbreiding van het platform van de gemeentelijke websites, waarbij een toegankelijke en bereikbare dienstverlening centraal staat. Leiedal realiseert dit samen met haar vennoten (de 13 steden en gemeenten) binnen een helder governancemodel, waarbij de huidige digitale samenwerkingsverbanden verder worden uitgebreid of bestendigd. Binnen deze logica wordt o.a. gewerkt aan een productencatalogus en een generieke kaarttoepassing om geo-informatie te delen met de burger, bv. bij participatieprojecten. De kaarttoepassing kan ook gebruikt worden in het kader van andere ontwikkelingen (cf. Website van de Toekomst, Virtuele Assistent, …) die uitgerold worden in de regio. Leiedal initieert, ontwikkelt en faciliteert deze ontwikkelingen, in samenwerking met verschillende partners in de regio.

Projectwebsites

Bart Browaeys

Bart Browaeys
projectmanager Digidal