Wat is Digidal?

Alles wat digitaal is bij Leiedal, dat noemen wij - duh - Digidal. En áchter Digidal zitten megaveel gigabits aan zeer analoge straffe mensen die de steden en gemeenten in ons werkingsgebied cruciale steun verlenen in de digitale en technologische omslag die zij maken. Digidal maakt jou het leven dus makkelijker. Denk aan de website van je gemeente, de projectwebsites, Website van de Toekomst, het juiste bedrijf op de juiste plaats met LocusFocus, oneindig veel data, handige kaarttoepassingen en GIS-gizmo’s… In een datagedreven organisatie zijn zij degenen die achter de schermen werken aan een gestroomlijnde flow op jouw scherm. Hoe het allemaal in mekaar zit, vind je hier. 

De technologische en digitale revolutie gaat snel, maar biedt ook in onze regio heel veel kansen in elk aspect van werken, wonen, leren en leven. Data en informatie zijn daarin belangrijke sleutels. We willen die zoveel mogelijk verankeren in de interne werking en gebruiken als instrument voor beleidsbeslissingen. Maar dan moet de datamaturiteit in de regio naar omhoog en moeten wij de sprong maken naar een digitale datagedreven organisatie. We doen dat niet alleen en voor onszelf, maar samen met en voor de lokale besturen. We bundelen de krachten interbestuurlijk met de Vlaamse en federale overheid en houden de vinger aan de pols bij zowel hogescholen en universiteiten als technologiebedrijven.

De regio gaat voor de digitale transitie op basis van de strategie die is opgemaakt met de lokale besturen. Dat gebeurde in het kader van de Digitale Transformatie van Zuid-West-Vlaanderen (SHIFT), eind 2022 door de Vlaamse regering goedgekeurd. De gedeelde ambitie omvat een breed gamma van deelprojecten die ingaan op de digitale vaardigheden van medewerkers, op de digitale cultuur binnen organisaties, maar ook op initiatieven rond digitale dienstverlening en het delen van personeel en infrastructuur.

Leiedal participeert in onderzoeksprojecten van hogescholen en onderzoekscentra in de regio en houdt daar de vinger aan de pols. We ondersteunen de gemeenten in hun digitale transformatietraject waarbij digitale kennis rond de gedeelde tools en vaardigheden centraal staat. We bouwen ook verder aan een datagedreven regio door het centrale LDaaS-concept te aligneren met de Vlaamse ambities rond data (Vlaamse Data Space …). Dat moet toekomstige projecten inzake data-uitwisseling met de gemeenten, Vlaanderen, het federale niveau en Europa futureproof maken. Daarnaast zetten we ook deeltrajecten op ter ondersteuning van de andere transitielijnen, zoals mobiliteit (D4A), energie (COM³), economische data (LocusFocus en het GzG-project Ondernemingsloket) en klimaat (LEKP).

We bouwen graag op en aan een toekomstgerichte, verbonden en robuuste digitale infrastructuur. Binnen SHIFT (Digitale Transformatie Zuid-West-Vlaanderen) onderzoeken we samen met de lokale besturen de aanpak en uitrol van glasvezel voor de verbinding tussen overheidsvastgoed (Government-to-Government) en een versnelde uitrol van Fiber-to-the-Home (FttH) in zowel stedelijke als rurale gebieden.

De steeds snellere digitalisering vraagt ook een grotere aandacht voor de veiligheid van data en (persoonlijke) gegevens. Dagelijks bereiken ons berichten van gelekte gegevens, soms persoonlijk, soms bedrijfsgevoelig. Openbare besturen moeten daarom al lang informatiebeveiliging inbedden in hun dagelijkse werking. Samenwerkingsverbanden tussen overheden en de uitwisseling van persoonsdata in het kader van unieke gegevensopvraging zijn de nieuwe standaard. Het blijft evenwel een uitdaging om dat conform de principes van de GDPR te doen. 

Leiedal heeft als organisatie altijd een zeer grote openheid getoond, zowel intern als naar buiten toe. Door die openheid en in lijn met de nieuwe vereisten rond het werken met digitale en gevoelige data, blijft Leiedal ook de regionale trekker die het de laatste 60 jaar altijd is geweest. 

Wat doet Digidal?