De digitale kloof beperkt de aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden voor gezinnen en bedrijven in de Noordzeeregio.

Dit fenomeen representeert een marktfalen, aangezien de investeringen in infrastructuur in plattelandsgebieden als gevolg van de hoge financiële risico's niet voldoende worden geleverd. Digitale vaardigheden voldoen ook niet aan een bepaald niveau van vooruitgang. De lokale overheden zijn zich vaak niet bewust van hun toekomstige digitale behoeften en de eindgebruikers beschikken over beperkte vaardigheden om een effectief vraagniveau te creëren. CORA richt zich op deze kwesties en legt de nadruk op de belangrijkste componenten van de digitale kloof, namelijk digitale infrastructuur, diensten en vaardigheden. Het helpt lokale overheden om hun gemeenschappelijke uitdagingen in kaart te brengen en stelt hen in staat om ervaringen uit te wisselen en innovatieve oplossingen te testen om een geavanceerde digitale omgeving te creëren.

Om dit te ondersteunen werd het CORA-model ontwikkeld. Het model bestaat uit een mix van begeleidende maatregelen, goede voorbeelden en opleidingsmateriaal relevant voor de belangrijkste doelgroepen, namelijk lokale gemeenschappen, overheden en bedrijven.

 

In 10 regio’s worden dimensies van digitalisering gedemonstreerd en CORA-oplossingen getest.  Deze piloot-activiteiten zijn afhankelijk van lokale prioriteiten en de digitale omstandigheden in elke gebied en variëren van het verbeteren van de telecommunicatie-infrastructuur tot eerder zachte maatregelen met betrekking tot digitale vaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe digitale diensten en bedrijfsactiviteiten. Kom hier meer over te weten in de CORA pilot stories.

Ontdek meer op de projectwebsite van CORA

Leerplatform en digitale tool

Bezoek het nieuwe leerplatform ruraldigital.eu om:

  • Leren over het verbeteren van digitale vaardigheden in plattelandsgebieden en
  • Inspiratie opdoen in succesverhalen uit het COM3 en de CORA pilotregio's

CORA extension

Het initiële CORA-project heeft een uniek, eenvoudig maar ook veelomvattend en breed toepasbaar model ontwikkeld, gebaseerd op 3 pijlers namelijk digitale infrastructuur, diensten en vaardigheden. De activiteiten in het CORA project hebben geleid tot de creatie van een digitaal platform voor uitwisseling van relevante materialen, richtlijnen, e-trainings en beleidsnota’s. Bovendien hebben waardevolle ervaringen in de 9 pilots in grote deskundigheid en expertise op diverse kernthema’s in digitalisering geresulteerd.

In de verlengde CORA-activiteiten zal verder gebouwd worden op de bestaande pijlers en gevalideerde instrumenten, omdat hun relevantie reeds gedurende de looptijd van het project werd bewezen, maar ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Kleine gemeenten en plattelandsgebieden hadden al een digitaliseringskloof te overbruggen en dienden veerkrachtiger te worden. De komst van Covid-19, met bijhorende maatregelen en nieuwe omstandigheden heeft hen bovendien nog meer bewust gemaakt van hun behoeften en uitdagingen, van het belang ervan alsook de urgentie van een weloverwogen, haalbare digitale transitie en verandering.

We zullen niet alleen voortbouwen op de resultaten van CORA, maar de activiteiten ook toepassen enerzijds dieper in de gemeenten die partner zijn in het CORA project, maar in een 2e fase ook op een gebied dat zicht uitstrekt buiten het huidige CORA-partnerschap. In de Leiedal regio betekent dit dat we via deze activiteiten bewustwording, kennis, ervaring en deskundigheid kunnen overdragen top diep in elk van onze steden en gemeenten. Door de gemeenten doorheen een vooraf gedefinieerde “smart rural journey” te loodsen, gebaseerd op de eerdere CORA-realisaties, kan een eigen digitale agenda worden opgesteld die de gemeenten in de mogelijkheid stelt een facilitator te zijn van toekomstige innovatie en slimme digitale transformatie.

 

CORA in de regio Leiedal

Partners

aalborg
hedmark
leiedal
vaermland
grue
oldambt
syddjurs
norddjurs
eidskog
middelfart
lincoln
universiteit groningen
torsby
atenekom