De digitale kloof beperkt de aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden voor gezinnen en bedrijven in de Noordzeeregio.

Dit fenomeen representeert een marktfalen, aangezien de investeringen in infrastructuur in plattelandsgebieden als gevolg van de hoge financiële risico's niet voldoende worden geleverd. Digitale vaardigheden voldoen ook niet aan een bepaald niveau van vooruitgang. De lokale overheden zijn zich vaak niet bewust van hun toekomstige digitale behoeften en de eindgebruikers beschikken over beperkte vaardigheden om een effectief vraagniveau te creëren. CORA richt zich op deze kwesties en legt de nadruk op de belangrijkste componenten van de digitale kloof, namelijk digitale infrastructuur, diensten en vaardigheden. Het helpt lokale overheden om hun gemeenschappelijke uitdagingen in kaart te brengen en stelt hen in staat om ervaringen uit te wisselen en innovatieve oplossingen te testen om een geavanceerde digitale omgeving te creëren.

Om dit te ondersteunen werd het CORA-model ontwikkeld. Het model bestaat uit een mix van begeleidende maatregelen, goede voorbeelden en opleidingsmateriaal relevant voor de belangrijkste doelgroepen, namelijk lokale gemeenschappen, overheden en bedrijven.

Cora - model

In 10 regio’s worden dimensies van digitalisering gedemonstreerd en CORA-oplossingen getest.  Deze piloot-activiteiten zijn afhankelijk van lokale prioriteiten en de digitale omstandigheden in elke gebied en variëren van het verbeteren van de telecommunicatie-infrastructuur tot eerder zachte maatregelen met betrekking tot digitale vaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe digitale diensten en bedrijfsactiviteiten. Kom hier meer over te weten in de CORA pilot stories.

Ontdek meer op de projectwebsite van CORA

 

CORA in de regio Leiedal