De digitale kloof tussen de plattelandsgebieden in de Noordzeeregio beperkt de aantrekkelijkheid van deze gebieden voor gezinnen en bedrijven.
 

Dit fenomeen representeert een marktfalen, aangezien de investeringen in infrastructuur in plattelandsgebieden als gevolg van de hoge financiële risico's niet voldoende worden geleverd. Digitale vaardigheden voldoen ook niet aan een bepaald niveau van vooruitgang. De lokale overheden zijn zich vaak niet bewust van hun toekomstige digitale behoeften en de eindgebruikers beschikken over beperkte vaardigheden om een effectief vraagniveau te creëren. CORA richt zich op deze kwesties en legt de nadruk op de belangrijkste componenten van de digitale kloof, namelijk digitale infrastructuur, diensten en vaardigheden. Het helpt lokale overheden om hun gemeenschappelijke uitdagingen in kaart te brengen en stelt hen in staat om ervaringen uit te wisselen en innovatieve oplossingen te testen om een geavanceerde digitale omgeving te creëren. 10 regio's zullen een of meer dimensies van digitalisering demonstreren, afhankelijk van hun basislijnen en lokale prioriteiten.

 

Ontdek meer op de projectpagina van CORA