Interlokaal samenwerken

Leiedal werkt samen met de lokale besturen aan een regio waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. Interlokale samenwerking moet leiden tot optimale ondersteuning op maat van de lokale besturen. Onder impuls van het Decreet Lokaal Bestuur verwachten zij ook een dergelijke geïntegreerde ondersteuning.

Leiedal behartigt de belangen van de lokale besturen en laat kennis en middelen delen in de regio en tussen de besturen. In de afgelopen beleidsperiode riep de intercommunale nieuwe interlokale samen- werking in het leven, en maakte ze tegelijk ook werk van een krachtige interbestuurlijke samenwerking.