Klimaatfonds: goedgekeurde projecten

campagnebeeld klimaatfonds leiedal V2

Inspirerende voorbeelden

Het Klimaatfonds Leiedal heeft als doel projecten te ondersteunen met een niet-commercieel, collectief en maatschappelijk karakter die een positieve bijdrage leveren aan het counteren van de klimaatverandering en/of het weerbaar maken van onze omgeving. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • infiltratie, buffering, sparen van water​, poelen, wadi's, zachte oevers van beken
 • ontharding, vergroening, bebossing, natuurbeheer, extensief beheer​
 • aanleg of versterking van kleine landschapselementen
 • herwaardering beekvalleien​
 • pluktuinen, buurttuinen, voedselbos​
 • collectieve ontharding voortuinen (straat- of wijkniveau, niet individueel)​
 • alternatieve vormen van waterzuivering of watercaptatie (bijvoorbeeld straten met gemengde riolering)​
 • hernieuwbare energie (windmolens, zonnepanelen...) binnen de geest van energiedelen
 • bebloeming
 • deelfietsen, deeleconomie
 • groene gevels en daken
 • geveltuintjes, aangeklede boomspiegels

Voorbeeld 1: collectieve buurttuin

Buurtbewoners vormen hun eigen tuintjes om tot een collectieve tuin met grote natuurwaarde. Er komen poelen en wadi’s om het water de tijd te geven in de bodem te sijpelen. Er is ook plaats voor voedselproductie (boomgaard, bessenstruiken, etc...). Bij de keuze van het plantgoed gaan ze voor inheemse soorten en soorten die bestand zijn tegen de opwarming.

Voorbeeld 2: energiedelen

Het buurtschooltje heeft een groot dak. Voor eigen gebruik hoeft de school slechts op een deel ervan zonnepanelen te plaatsen. Toch wordt het hele dak vol gelegd en wordt het stroomoverschot, bij wijze van energiedelen, gratis aangeboden aan het lokale woon-zorgcentrum. De bijkomende investering bovenop de eigen energiebehoefte komt in aanmerking voor financiering vanuit het klimaatfonds.

Voorbeeld 3: verloren hoekjes

In enkele verloren hoekjes op het openbaar domein planten buurtbewoners bomen en struiken. Ze leggen op die manier een ‘tiny forest’ aan. Het bosje wordt een ontmoetingsplek, waar mensen uit de buurt samenkomen en die de buurtbewoners ook mee beheren.

Bovenstaande ideeën dienen slechts ter inspiratie. Laat je verbeelding gerust de vrije loop. Zolang je idee voldoet aan de criteria, komt het in aanmerking voor financiering door het fonds.