Klimaatfonds: zelf een project indienen

campagnebeeld klimaatfonds leiedal V2

Dien hier je projectvoorstel in als burger
Dien hier je projectvoorstel in als vereniging of organisatie
Dien hier je projectvoorstel in als bedrijf

Kies bij het indienen van je project de juiste oproepperiode, en hou daarbij rekening met de verschillende data, de verplichte aanwezigheid op de workshop rond crowdfunding en de deadlines om de crowdfunding zelf op te starten en het voorziene bedrag te verzamelen. De workshops gaan steeds door in de kantoren van Intercommunale Leiedal, Kennedypark 10 in Kortrijk. 

 Indienen projectJuryWorkshop crowdfundingDeadline opstart crowdfunding door indiener (max. 6 weken na workshop)Deadline ophalen middelen via crowdfunding (max. 12 weken na opstart crowdfunding)
Oproepperiode 123 november '23 - 22 februari '24Vrijdag 8 maart '24Dinsdag 19 maart '24        
van 18 tot 20u
Uiterlijk dinsdag 30 april '24Opstartdatum crowdfundingcampagne                    
+ max. 12 weken
Oproepperiode 223 februari '24 - 22 augustus '24Vrijdag 6 september '24Dinsdag 27 september '24 van 18 tot 20uUiterlijk dinsdag 29 oktober '24Opstartdatum crowdfundingcampagne                    
+ max. 12 weken
Oproepperiode 323 augustus '24 - 25 november '24Vrijdag 6 december '24Dinsdag 17 december '24 van 18 tot 20uUiterlijk dinsdag 28 januari '25Opstartdatum crowdfundingcampagne                    
+ max. 12 weken

Wie?

Het Klimaatfonds is er voor iedereen: burgers, verenigingen, organisaties, bedrijven en lokale overheden. Iedereen kan dus een project indienen.

Waar?

Je kunt enkel een project indienen als het in één of meerdere van de deelnemende steden en gemeenten tot stand komt. Die steden en gemeenten zijn: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wevelgem en Zwevegem. 

Wat?

Om in aanmerking te komen voor steun uit het Klimaatfonds moet je project aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je realiseert je project in een van de deelnemende gemeenten.
 • Je project heeft geen commerciële doeleinden, maar een maatschappelijk en collectief belang.
 • Je project maakt de omgeving weerbaarder tegen de klimaatverandering (klimaatadaptatie) en/of helpt de klimaatverandering tegen te gaan (klimaatmitigatie) door in te zetten op CO2-reductie.
 • Je maakt een heldere beschrijving van het project, inclusief een realistische planning, een plan van aanpak, begroting en promotiecampagne.
 • De projecten worden voor eind 2025 opgestart en integraal gerealiseerd voor 30/06/2026.
 • Bij projecten met energieopwekking wordt aan energiedelen gedaan of een andere vorm van samenwerking met gedeelde installaties.
 • Bij energieprojecten maak je een financieel overzicht op waaruit duidelijk blijkt waarom de middelen uit het Klimaatfonds noodzakelijk zijn om de businesscase sluitend te maken. Enkel niet winstgevende projecten komen in aanmerking voor financiering door het Klimaatfonds. 
 • De totale begroting van je project (= eigen inbreng + tussenkomst Klimaatfonds) moet minstens € 1000 bedragen. 
 • Andere subsidies en toelagen zijn enkel mogelijk in volgende gevallen: 
  • voor burgers, organisaties, verenigingen: de subsidies en toelagen samen niet meer dan 100% van de totale projectbegroting bedragen.
  • voor bedrijven en besturen: de subsidies en toelagen samen niet meer dan 50% van de totale projectbegroting bedragen.
  • de andere subsidie of toelage uitdrukkelijk vermeld staat in de aanvraag (welke subsidie of toelage, welk bedrag en voor welke werken werd of wordt het bedrag gebruikt).

Hoeveel?

Elk goedgekeurd project zal enerzijds bekostigd worden door het Klimaatfonds en anderzijds met middelen die via crowdfunding worden opgehaald. Naargelang de hoedanigheid van de indiener van het project geldt een andere financiële verdeelsleutel.

Initiatief van burgers, verenigingen, organisaties en besturen

 • 50% van het totaalbudget wordt door het Klimaatfonds gefinancierd
 • 50% van het totaalbudget wordt via crowdfunding opgehaald

Initiatief vanuit bedrijven

 • 50% van het totaalbudget wordt door het bedrijf gefinancierd
 • 25% van het totaalbudget wordt door het Klimaatfonds gefinancierd
 • 25% van het totaalbudget wordt via crowdfunding opgehaald

De tussenkomst door het Klimaatfonds wordt als volgt begrensd: 

 • Voor projecten in de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kuurne en Lendelede: maximaal € 2500 per project (totaal budget: € 5000). 
 • Voor projecten in Harelbeke, Kortrijk, Menen, Wevelgem, Waregem en Zwevegem: maximaal € 5000 per project (totaal budget: € 10.000). 

Crowdfunding

Het Klimaatfonds Leiedal kiest bewust voor het principe van crowdfunding, om de betrokkenheid van de burgers bij de projecten te vergroten. Het Klimaatfonds zal dus niet het volledige projectbudget financieren. Dien je een project in als burger, vereniging of organisatie, dan komt 50% van de middelen uit het fonds. Voor bedrijven is dat 25%. De rest wordt opgehaald via crowdfunding. 

Als initiatiefnemer krijg je immers de mogelijkheid om via een crowdfundingplatform bijkomende middelen te verwerven voor je project. Bij het opzetten van dat platform word je begeleid door experten. Als de crowdfunding eenmaal loopt, is het vooral belangrijk dat je je eigen netwerk aanspreekt. 

Voor alle giften van 40 euro of meer kunnen de schenkers een fiscaal attest krijgen. 

Binnen de zes weken na goedkeuring van je project door de jury wordt de crowdfunding opgestart. Acht weken later wordt de crowdfunding afgesloten. 

Voor projecten die er na acht weken niet in slagen het beoogde bedrag via crowdfunding op te halen, zijn er drie mogelijkheden: 

 • Je beslist als initiatiefnemer om het project toch integraal uit te voeren op basis van de ingezamelde middelen. Het opgehaalde bedrag wordt in dat geval verdubbeld door het Klimaatfonds. Voor de rest van de financiering zorg je zelf. 
 • Je beslist om het project niet uit te voeren. In dat geval gaat de opgehaalde crowdfunding naar het Klimaatfonds van de gemeente waar het project oorspronkelijk zou worden gerealiseerd. 
 • Je werkt een aangepast projectvoorstel uit dat opnieuw aan de jury wordt voorgelegd. Die kan beslissen om het aangepaste project alsnog te laten doorgaan. Het opgehaalde bedrag wordt in dat geval verdubbeld door het Klimaatfonds. 

Procedure

De indiening en uitvoering van het project verloopt als volgt: 

 1. Burgers, verenigingen, organisaties, besturen of bedrijven dienen hun aanvraag digitaal in via een van de knoppen hierboven. 
 2. Een onafhankelijke jury beoordeelt de projecten en brengt je daarna op de hoogte of je project al dan niet werd goedgekeurd. De data waarop de jury bijeenkomt, vind je terug onder de rubriek jury. 
 3. Eens je project is goedgekeurd, krijg je een korte opleiding via het Streekfonds West-Vlaanderen om je project op het crowdfundingplatform te lanceren. Daarna ga je met je team verder aan de slag. 
 4. Uiterlijk binnen de zes weken na de goedkeuring door de jury wordt het project op het crowdfundingplatform geplaatst. De achtweekse crowdfundingcampagne is daarmee gelanceerd. Dat is meteen ook het signaal om je netwerk te betrekken en een actieve communicatiecampagne op te starten. 
 5. Afhankelijk van de opgehaalde middelen zal je project al dan niet gerealiseerd worden, en wordt het via crowdfunding opgehaalde bedrag verdubbeld door het Klimaatfonds Leiedal. 
 6. Je project wordt binnen de vooropgestelde timing uitgevoerd en de resultaten ervan worden teruggekoppeld aan het Klimaatfonds. 

Jouw projectvoorstel indienen

Stel je eigen project voor door een dossier op te maken waarin volgende zaken aan bod komen: 

 • De gegevens van de hoofdindiener of contactpersoon
 • De namen van eventuele projectpartners en samenwerkingsverbanden
 • Een omschrijving van het project
 • De concrete doelstellingen
 • De levensduur van je project
 • Een financieel plan
 • Een planning en aanpak van uitvoering, met vermelding van de uiterlijke datum voor realisatie
 • De eigen initiatieven ter promotie van het project en de crowdfunding

De ingestuurde voorstellen worden telkens ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende jury.