Klimaatfonds: zelf een project indienen

campagnebeeld klimaatfonds

Wie?

Het klimaatfonds is er voor iedereen: burgers, organisaties, bedrijven en lokale overheden. Iedereen kan dus een project indienen.

Waar?

Je kunt enkel een project indienen als het in één of meerdere van de deelnemende steden en gemeenten tot stand komt. Die steden en gemeenten zijn: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wevelgem en Zwevegem. 

Wat?

Om in aanmerking te komen voor steun uit het klimaatfonds moet je project aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je realiseert je project in een van de deelnemende gemeenten.
 • Je project heeft geen commerciële doeleinden, maar een maatschappelijk en collectief belang.
 • Je project maakt de omgeving weerbaarder tegen de klimaatverandering (klimaatadaptatie) en/of helpt de klimaatverandering tegen te gaan (klimaatmitigatie) door in te zetten op CO2-reductie.
 • Je maakt een heldere beschrijving van het project, inclusief een realistische planning, een plan van aanpak, begroting en promotiecampagne.
 • De projecten worden voor eind 2025 opgestart en integraal gerealiseerd voor 30/06/2026.
 • Bij projecten met energieopwekking wordt aan energiedelen gedaan of een andere vorm van samenwerking met gedeelde installaties.
 • Bij energieprojecten maak je een financieel overzicht op waaruit duidelijk blijkt waarom de middelen uit het klimaatfonds noodzakelijk zijn om de businesscase sluitend te maken.
 • De totale projectbegroting bedraagt meer dan: 
  • € 1000 voor burgers, verenigingen en organisaties.
  • € 10.000 voor bedrijven en besturen.
 • Andere subsidies en toelagen zijn enkel mogelijk in volgende gevallen: 
  • voor burgers, organisaties, verenigingen: de subsidies en toelagen samen niet meer dan 100% van de totale projectbegroting bedragen.
  • voor bedrijven en besturen: de subsidies en toelagen samen niet meer dan 50% van de totale projectbegroting bedragen.
  • de andere subsidie of toelage uitdrukkelijk vermeld staat in de aanvraag (welke subsidie of toelage, welk bedrag en voor welke werken werd of wordt het bedrag gebruikt).

Hoeveel?

Elk goedgekeurd project zal enerzijds bekostigd worden door het klimaatfonds en anderzijds met middelen die via crowdfunding worden opgehaald. Naargelang de hoedanigheid van de indiener van het project geldt een andere financiële verdeelsleutel.

Initiatief van burgers, verenigingen, organisaties en besturen

 • 50% van het totaalbudget wordt door het klimaatfonds gefinancierd
 • 50% van het totaalbudget wordt via crowdfunding opgehaald

Initiatief vanuit bedrijven

 • 50% van het totaalbudget wordt door het bedrijf gefinancierd
 • 25% van het totaalbudget wordt door het klimaatfonds gefinancierd
 • 25% van het totaalbudget wordt via crowdfunding opgehaald

Crowdfunding

Het klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen zal niet het volledige projectbudget financieren. Respectievelijk 50% en 25% van de middelen komen uit het fonds. 

Als initiatiefnemer krijg je de mogelijkheid om via een crowdfundingplatform bijkomende middelen te verwerven voor je project. Bij het opzetten van dat platform word je begeleid door experten. Als de crowdfunding eenmaal loopt, is het vooral belangrijk dat je je eigen netwerk aanspreekt. 

Het klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen kiest bewust voor het principe van crowdfunding omdat dat de betrokkenheid van de burgers bij de projecten kan vergroten. 

Voor alle giften van 40 euro of meer kunnen de schenkers een fiscaal attest krijgen. 

Procedure

Beoordeling

Het evaluatieteam of de jury beoordeelt de projecten. Daarna wordt de indiener op de hoogte gebracht of zijn of haar project al dan niet is goedgekeurd.

Crowdfunding

 • Als je project is geselecteerd, word je begeleid door experten bij het opzetten van een crowdfundingcampagne. Binnen de vier weken wordt het project op het crowdfundingplatform geplaatst.
 • Na acht weken of zodra het beoogde bedrag is opgehaald, wordt de crowdfunding afgesloten.
 • Voor projecten die er na acht weken niet in slagen om de volledige beoogde crowdfunding op te halen, zijn er nog drie mogelijkheden:
  • De indiener beslist om het project toch integraal uit te voeren op basis van de behaalde crowdfunding. Het opgehaalde bedrag wordt in dat geval aangevuld met het overeenkomende bedrag rechtstreeks uit het klimaatfonds. Voor de rest van de financiering zorgt de indiener dan zelf.
  • De indiener beslist om het project niet uit te voeren. In dat geval gaat de opgehaalde crowdfunding naar het klimaatfonds van de gemeente waar het project zou worden gerealiseerd.
  • De indiener werkt een aangepast, beperkter projectvoorstel uit dat aan de jury wordt voorgelegd. Die kan beslissen het beperktere project alsnog te laten doorgaan. Het opgehaalde bedrag aan crowdfunding wordt in dat geval aangevuld met het overeenkomende bedrag rechtstreeks uit het klimaatfonds. 

Jouw projectvoorstel indienen

Stel je eigen project voor door een dossier op te maken waarin volgende zaken aan bod komen: 

 • De gegevens van de hoofdindiener of contactpersoon
 • De namen van eventuele projectpartners en samenwerkingsverbanden
 • Een omschrijving van het project
 • De concrete doelstellingen
 • De levensduur van je project
 • Een financieel plan
 • Een planning en aanpak van uitvoering, met vermelding van de uiterlijke datum voor realisatie
 • De eigen initiatieven ter promotie van het project en de crowdfunding

Bezorg je dossier per mail aan klimaatfonds@leiedal.be of laad het dossier op via de knop hieronder. De ingestuurde voorstellen worden telkens ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende jury. 

Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, avi, mov, mp3, wav, zip.