Het klimaatfonds steunen

campagnebeeld klimaatfonds

Een specifiek project steunen

Wil je rechtstreeks een van de lopende initiatieven steunen? Ontdek hier welke projecten er momenteel lopen! Voor alle giften van 40 euro of meer via de crowdfunding kunnen de schenkers een fiscaal attest krijgen. 

 

Lopende projecten

Algemene steun aan het klimaatfonds Leiedal

Je kunt op elk moment algemene steun overmaken aan het klimaatfonds. Zo komt jouw geld in het fonds en zal het worden ingezet om projecten te ondersteunen. 

Praktisch

Storten kan op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, mits vermelding van de volgende actiecode: 

  • Gewone mededeling: ACT-37655/
  • Gestructureerde mededeling: +++ 623/3765/50069 +++

Alle giften vanaf 40 euro geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag. 

Partners van het klimaatfonds

Wil jij als maatschappelijk verantwoorde ondernemer een bijdrage leveren aan de leefomgeving van je bedrijf? Dan is het klimaatfonds hiervoor het ideale medium. De sterke lokale verankering in Zuid-West-Vlaanderen zorgt voor concrete realisaties in de omgeving van je bedrijf zodat ook je stakeholders er de vruchten van plukken. 

Iedereen heeft de mogelijkheid om Silver of Gold Partner van het klimaatfonds te worden. Hieronder ontdek je wat dat concreet inhoudt. 
 

 

Silver Partner

Gold Partner

  Vermelding / logo op de homepagina van het klimaatfonds

 

x

  Vermelding / logo op de partnerpagina van het klimaatfonds

x

x

  Logo op alle officiële communicatie over het klimaatfonds

 

x

  Vermelding op projectbanners van het klimaatfonds

 

x

  Officieel zegel / logo voor eigen website en communicatie

Silver Partner-zegel

Gold Partner-zegel

  Jaarlijkse bijdrage

€ 5.000

€ 15.000

 

 

 

logostrip klimaatfonds