MoFu - IJzerwinkel Huib Hoste - Arte-Factum - Andrea Uváčiková, Zuzana Bartošová

Wervik - ijzerwinkel Huib Hoste Architectenwoning ModernisImmo

De residentie van Andrea Uváčiková en Zuzana Bartošová loopt nog tot 15 juli. In het kader van hun residentie organiseert de Stad Wervik samen met de eigenaars van de IJzerwinkel (Atelier Ke) en Leiedal een aantal bezoekmomenten en wandelingen. Deze zetten zowel het unieke pand, de erfenis van Huis Hoste in Wervik en het modernisme in de kijker.

Alle info op www.wervik.be/mofu

Persbericht 7 juli 2021

Het project is een bewerking van de vormtaal van de ijzerwinkel, die in de loop der jaren veranderingen heeft ondergaan. Het is onze bedoeling om de ontwikkeling van de uitwendige kenmerken van het gebouw in de verf te zetten, maar ook om de link te leggen met het praktische nut van de winkel, de interne context. We willen de modernistische eigenschappen van het gebouw in verband brengen met de (brede) opvattingen van moderniteit door ze in het juiste kader te plaatsen.

We kiezen architecturaal interessante delen van het gebouw uit, zowel vanbuiten als vanbinnen, om daarvan 3D-modellen te maken met originele materialen (beton, glas, enzovoort). Daarmee creëren we een reeks modellen die doorgaan voor museumstukken, en de architectuur van onze tentoonstelling wordt ook in die stijl opgevat. De stukken of artefacten krijgen een QR-code die de functie overneemt van een label, te vergelijken met wat je in een museum te zien krijgt. Toch verschijnt er via de QR-code geen bijschrift, maar een link naar een stukje animatie dat werkt met de visuele vormleer van het artefact. De animatie werkt eerst als een spelletje (en verwijst er ook letterlijk naar met ‘blokken’), maar geleidelijk aan komt de originele betekenis, de transformatie of algemenere context van het modernistische gedachtegoed erdoorheen.

MoFu - Andrea Uváčiková & Zuzana Bartošová

Meer over de IJzerwinkel van Huib Hoste / More about the Hardware Store Building of Huib Hoste

Meer over Andrea Uvacikova en Zuzana Bartosova en het project / More about Andrea Uvacikova and Zuzana Bartosova and the project

The project is based on the morphology of the Hardware store building, which has undergone changes over the years. Our goal is to point out the development of the external features of the building (external features), but also the connection with the purpose for which the building was used (internal context). We want to relate the modernist features that the building bears to the ideas of modernity (in general) through contextualization.

We choose architecturally interesting parts of the exterior and interior of the building, from which we plan to create scale 3D models from original materials (concrete, glass, etc.). This will create a series of models that act as museum artifacts, and the architecture of our exhibition is also conceived in this style. The artifacts will added QR codes, which take over the function of "labels" for works, similar to what is the case in museums. After displaying the QR code, however, a caption does not appear, but a link to an animation that works with the visual morphology of a particular artifact. Animation acts at first as games (literally referring to them somewhere - tetris), but over time their original meaning, transformation, or more general context to the ideas of modernism that they mediate begins to appear.

MoFu Arte-Factum IJzerwinkel
MoFu Arte-Factum IJzerwinkel 2
MoFu Arte-Factum IJzerwinkel 3
MoFu Arte-Factum IJzerwinkel 4
Logo Modernism for the Future