Aankoopcentrale lanceert kaderbestek duurzame voertuigen

Aankoopcentrale duurzame voertuigen

Nu koolstofarme en zero-emissievoertuigen steeds meer de norm worden, willen ook lokale besturen hun wagenpark vergroenen. Daarom richtten de 11 Vlaamse streekintercommunales een aankoopcentrale duurzame voertuigen op. Hun directe lijn met de lokale besturen garandeert de nodige betrokkenheid, en door samen te werken zorgen ze bovendien voor een gepaste schaalgrootte. IGEMO, streekintercommunale van de regio Rivierenland (arrondissement Mechelen) neemt de overkoepelende rol op zich. In Zuid-West-Vlaanderen zal het eerste contact op maat via Intercommunale Leiedal verlopen. 

Lokale besturen maken gebruik van allerlei voertuigen: van personen- over veegwagens tot busjes en zelfs vrachtwagens. Meestal gaat het niet om standaardvoertuigen, en worden ze ook nog eens voorzien van signalisatie, bijzondere bestickering, kranen, enzovoort. Zo'n aankoopcentrale kan dan een gewaardeerde dienstverlening zijn: een gezamenlijke aankoop van (elektrische) voertuigen levert immers niet alleen een flinke besparing op, hij ontzorgt de lokale besturen ook. 

De aankoopcentrale publiceerde intussen een bestek voor duurzame voertuigen. Omdat het over zo'n divers aanbod gaat, is het een heel uitgebreid bestek geworden. De gezamenlijke aankoop moet de lokale besturen interessante voorwaarden en kortingen opleveren. Bovendien verlaagt de aankoopcentrale de administratieve last: er zijn immers geen afzonderlijke bestekken vereist, alles kan via één aanbestedende overheid verlopen. 

Via de aanbesteding stellen de streekintercommunales tot slot specifieke expertise ter beschikking van de steden en gemeenten. Ze begeleiden de lokale besturen en hun technische diensten bijvoorbeeld in het configureren van duurzame voertuigen volgens de eigen noden en wensen. 

Lokale besturen als voortrekkers

De nieuwe dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen, maar ook andere doelgroepen worden niet uit het oog verloren. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen hun voertuigenvloten eveneens verduurzamen via de aankoopcentrale. 

Het hoeft niet te verbazen dat steden, gemeenten en intercommunales resoluut de weg van de duurzame voertuigen inslaan. Ze willen immers uitvoering geven aan hun ambities op het vlak van klimaat en duurzame ontwikkeling. Vele steden en gemeenten namen de aankoop van groene voer- en werktuigen op in hun lokale klimaatplannen en in hun meerjarenplan. 

Bestek uitgerold

Leveranciers krijgen tot 10 december 2021 de tijd om hun offerte voor duurzame voertuigen in te dienen. Daarna volgen de beoordeling van de offertes, het afsluiten van contracten en de praktische regelingen met de steden en gemeenten. Vanaf april 2022 zullen de eerste bestellingen geplaatst kunnen worden. 

 

Lees meer

Meer informatie

pasfoto thibault moerkerke

Thibault Moerkerke
ruimtelijk planner / mobiliteitscoach
1
Published on 11/18/2021 - 16:17