Hippodroom in Waregem krijgt nieuwe, groene toegangspoort

groepsfoto persmoment gunning werken hippodroom waregem

De Gaverbeek opnieuw zichtbaar maken en haar belevingswaarde voor inwoners en passanten verhogen. Dat hadden de stad Waregem, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Intercommunale Leiedal voor ogen toen ze in 2017 de handen in elkaar sloegen voor de opmaak van de Gaverbeekvisie, die in 2020 tot intense ontwerpateliers leidde. Vandaag, één jaar na ontwerp, weten we wie de eerste werken in goede banen zal leiden: aannemer Steenhaut uit Deerlijk gaat in februari al aan de slag op en rond de hippodroom. 

Ruiterlijk pilootproject

De heropwaardering van de hippodroom wordt de eerste concrete uitvoering van de theoretische Gaverbeekvisie, die beschrijft hoe de Gaverbeek uitgebouwd kan worden tot een klimaatbestendige beekvallei. Zo moet de site rond de hippodroom straks niet alleen de verbinding met het centrum versterken, ze moet de Gaverbeek ook beter wapenen tegen toekomstige klimaatveranderingen. Het Spei en het Jeugdeiland komen later aan de beurt. Dat zijn - naast de hippodroom - de twee andere locaties die de stad, Leiedal en de VMM op korte termijn onder handen willen nemen.

Dat de neuzen wel degelijk in dezelfde duurzame richting wijzen, blijkt ook uit het afgelegde parcours. Na de inbreng van de hippische verenigingen en andere gebruikers van de hippodroom zaten de ontwerpers een jaar geleden nog rond de tekentafel. Nauwelijks 12 maanden later staat er al een aannemer te trappelen om eraan te beginnen. Op 1 december gunde de VMM de werken immers aan Steenhaut bv uit Deerlijk. En de ambitie is groot: tegen de volgende editie van Waregem Koerse zouden de werken grotendeels afgerond moeten zijn. 

visualisatie poort tot de hippodroom waregem trappen en helling

Groene poort tot de hippodroom

Wat nu nog oogt als een schrale parkeerplek zal in de toekomst een groene poort tot de hippodroom worden. De toegang tot de hippodroomsite vanaf de Holstraat - het gaat concreet over de ruimte tussen het gebouw van Beaulieu en de appartementen van residentie Hippopolis - wordt straks immers een nieuwe, uitnodigende publieke plek waar het aangenaam vertoeven is. In het verleden werd de Gaverbeek al te vaak ingekokerd. Daardoor springen de paarden al lang niet meer over de beek, maar over een bassin. De stad, VMM en Leiedal willen die beroemde locatie nu in ere herstellen.

Het ontwerp voorziet niet alleen in het openleggen van de beek, het heeft onder meer ook aandacht voor ontharding, beleving, groen en zacht verkeer. Dat alles zonder de veiligheid, een overloopparking en ruimte voor activiteit op en rond de piste uit het oog te verliezen. De poort tot de hippodroom plaatst de Gaverbeek opnieuw centraal en maakt een eerste sprong in de richting van een duurzamere en klimaatbestendige toekomst.

Meer info

 

Projectwebsite

Published on 12/16/2021 - 09:16