In 2017 gaf de stad Waregem de opdracht aan Intercommunale Leiedal om voor een aantal strategische sites langs de Gaverbeek een inrichtingsstudie op te maken. De vraag draaide concreet rond de natuurlijke Gaverbeek (de Gaverbeekse meersen) en de stedelijke Gaverbeek (vanaf de Hippodroom tot aan de N382). De achterliggende ambitie? De Gaverbeek uitbouwen tot een 'klimaatbestendige' beekvallei, om beter gewapend te zijn tegen de toekomstige klimaatveranderingen. Hoe we dat concreet kunnen doen, werd uitgebreid beschreven in onze Gaverbeekvisie, "De Gaverbeek: twee mondingen, vele gezichten, één toekomst".

Nu zet Waregem de theorie om in de praktijk. Zo zal de stad samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en Leiedal de ingekokerde Gaverbeek aan de Hippodroom in ere te herstellen. Door de beek op die beroemde locatie opnieuw zichtbaar te maken, hoopt de stad niet alleen de verbinding tussen het centrum en de Hippodroom te versterken, maar ook een nieuwe kwalitatieve publieke ruimte te creëren. De plek moet een nieuwe, groene poort tot de Hippodroom worden. 

 

Ontdek de Gaverbeekvisie

Situering

Ontwerp

logostrip inrichting gaverbeek waregem