Jongensschool Geluwe als schoolvoorbeeld van reconversie

bannerafbeelding infomoment jongensschool geluwe

In 2019 rinkelde de bel voor het laatst in de jongensschool van Geluwe. Veel Geluwenaren hebben een emotionele band met de oude school. Logisch dat de herontwikkeling ervan hen dan ook enigszins zorgen baart. Dat is Wervik niet ontgaan, en daarom heeft de stad ervoor gekozen om samen te werken met intercommunale Leiedal. Die heeft de nodige ervaring om inwoners nauw betrokken te houden bij de toekomstplannen van de school.

De stad en Leiedal kiezen in de eerste plaats voor een project van ‘samen bouwen’. Dat betekent dat een groep gezinnen van de jongensschool een open woonerf maakt, samen met de stad en de intercommunale. De buren en gezinnen bepalen zelf hoe ver ze in dat gedeelde wonen gaan. Collectieve faciliteiten zoals parkeerplaatsen, een fietsenstalling, tuinberging, enzovoort behoren tot de mogelijkheden. Aan hen nu om de vinger op te steken. 

Krijtlijnen op het bord

Leiedal stelde eerder al een masterplan op voor de site en een aanpalende private ontwikkeling. “Wij hebben heel veel ervaring in die zaken”, zegt Leiedalvoorzitter Wout Maddens, “en zullen een evenwicht zoeken tussen de kwaliteiten van het geheel, de erfgoedwaarde, de bouwtechnische situatie, de bezorgdheid van de bevolking, de toekomstige noden en de financiële haalbaarheid. De focus ligt in eerste instantie op wonen, aangevuld met buurtondersteunende ruimtes en/of ruimte om te ondernemen.” De herontwikkeling gebeurt binnen de krijtlijnen die Leiedal heeft uitgezet samen met een erfgoedexpert, de stad en een vertegenwoordiging van Geluwenaren. Het gaat bijvoorbeeld om het behoud van de bomen en respect voor de kwaliteiten van de bestaande, historische gebouwen. 

foto infomoment jongensschool geluwe

Positieve samenscholing

“De voor de hand liggende doelgroep zijn gezinnen,” voegt burgemeester Youro Casier van Wervik toe, “maar iedereen is welkom om te wonen op de schoolsite. Een jong gezin met kinderen, een alleenstaande, iemand met een beperking, een ouder koppel… Met deze oproep willen we aan alle geïnteresseerden een kans bieden.” Ook jij kunt in dit stukje Geluwse geschiedenis wonen, dicht bij het centrum, de kerk en alle dorpsvoorzieningen. Wil je graag meestappen in dit mooie project of heb je zelf goeie ideeën of voorstellen om hier te wonen of voor een combinatie van wonen en werken? Misschien heb je vragen over hoe het allemaal in zijn werk gaat of ben je gewoon benieuwd naar de toekomstplannen?

Nog tot midden februari kun je hier je interesse kenbaar maken. Op zaterdag 17 december was er een eerste infomoment met een rondleiding en toelichting. Hiermee wilden de stad en Leiedal een eerste keer aftasten of er voldoende interesse is om het project samen met geëngageerde inwoners te trekken. Een volgend infomoment komt er in 2023 nog aan. 

foto infomoment jongensschool geluwe
foto infomoment jongensschool geluwe

Meer weten?

Klik hieronder op de knop, meld je interesse via de contactgegevens op de site of bel ons op 056 24 16 16. 

 

Jongensschool

pasfoto stijn vannieuwenborg leiedal

Stijn Vannieuwenborg
projectmanager strategische & reconversieprojecten

Joran Lombahe Jus'Have

Joran Lombahe Jus'Have
stedenbouwkundig ontwerper
1
Published on 12/16/2022 - 20:44