Leiedal stelt 1 ha ter beschikking voor duurzaam openruimteproject

Intercommunale Leiedal stelt 1 hectare woonuitbreidingsgebied in Sint-Denijs ter beschikking om duurzaam in te vullen. Via een open oproep kunnen geïnteresseerden een voorstel indienen voor een duurzaam en innovatief openruimteproject dat een meerwaarde biedt voor het klimaat, de omgeving en de buurtbewoners. Dit initiatief past perfect binnen de visie van Leiedal om de weinige open ruimte in Zuid-West-Vlaanderen zoveel mogelijk te bewaren. 

Zwevegem - Sint-Denijs- ZeroRegio - Persmoment open ruimte (2).JPG

“In Vlaanderen worden nog elke dag 12 voetbalvelden aan open ruimte aangesneden. Leiedal zet al langer in op hergebruik, reconversie en verdichting. In onze ruimtelijke regionale visie gaven we al aan dat woonuitbreidingsgebieden niet altijd aangesneden hoeven te worden om de woonbehoeften in onze regio te realiseren. Het zoveel mogelijk bewaren van onze open ruimte getuigt van eenzelfde ambitie,” stelt de voorzitter van Leiedal, Wout Maddens. 

Algemeen directeur Filip Vanhaverbeke vult aan: “Leiedal kocht het stukje woonuitbreidingsgebied in de Zwevegemse deelgemeente Sint-Denijs in de jaren tachtig aan. Woonuitbreidingsgebieden kunnen gezien worden als reservegebieden voor wonen. Volgens toekomstprognoses is het aansnijden van deze gebieden in onze regio niet overal nodig. Vandaar dat we dit gebied in samenspraak met het gemeentebestuur van Zwevegem niet voor wonen maar als open ruimte wensen te behouden.” 

Voorzitter Wout Maddens en burgemeester van Zwevegem Marc Doutreluingne lichten de oproep van Leiedal toe: “De raad van bestuur van Leiedal besliste om deze grond ter beschikking te stellen voor een duurzaam en innovatief openruimteproject. En dat is exact wat nu staat te gebeuren. Dergelijk project zal niet alleen voor de omgeving en het klimaat een grote meerwaarde betekenen, maar moet ook voor het dorp en zijn inwoners een positief verhaal betekenen. Het is dus niet enkel de bedoeling om de open ruimte te vrijwaren, maar ook om haar kwaliteiten en multifunctionaliteit optimaal te benutten en te versterken.”

Heb je een concreet idee over wat er met / in deze open ruimte kan gebeuren? Tot 1 januari 2020 kunnen geïnteresseerden hun projectvoorstel indienen via dit webformulier. De oproep richt zich zowel tot lokale verenigingen, organisaties, ondernemingen, (coöperatieve) vennootschappen met al dan niet sociaal oogmerk, natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden … 

Met de initiatiefnemers die het beste projectvoorstel indienen zal een overeenkomst worden afgesloten voor een ‘gebruiksrecht’ van minimum 10 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Dat moet toelaten een duurzaam project te realiseren dat voldoet aan alle doelstellingen. 

Zwevegem - Sint-Denijs- ZeroRegio - Persmoment open ruimte.jpg
Published on 12/09/2019 - 13:48