Omgevingshandhaving

Bij Intercommunale Leiedal werken we hard aan een gezonde, kwalitatieve en duurzame leefomgeving voor alle inwoners van onze regio. Dat gaat niet zonder een goed handhavingsbeleid. Om de regels inzake ruimtelijke ordening en milieu na te leven, werken onze intergemeentelijke handhavers samen met het openbaar ministerie, de politie, het Departement Omgeving en andere partners. 

Jouw omgeving gaaf en gehandhaafd

Wij ondersteunen de lokale besturen door ze onze expertise aan te bieden over hoe je bouw- en milieumisdrijven aanpakt. Dankzij onze gespecialiseerde kennis en ervaring kunnen we snel en effici├źnt handelen om hinder en wantoestanden uit de weg te ruimen. Als intercommunale zijn we bovendien neutraal en niet betrokken bij het vergunnen: we kunnen dus onafhankelijk optreden. 

Voor de goede orde

Onze intergemeentelijke omgevingshandhavers voeren controles uit op het terrein. Ze zijn be├źdigd en dus ook bevoegd om processen-verbaal, stakingsbevelen, bestuurlijke maatregelen en herstelvorderingen op te maken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de voorschriften en verordeningen nakomt. Op die manier beschermen en versterken we de aangename leefomgeving waar we samen met onze partnerbesturen naar streven.

VIPS-project

pasfoto sharon berton leiedal

Sharon Berton
handhaver omgeving
0