Regionale onthardingsstrategie

campagnebeeld stadje regionale onthardingsstrategie

Ondanks ons sterk blauw dooraderd territorium is Zuid-West-Vlaanderen veel te hard. Per inwoner ligt hier gemiddeld 301 m² verharding,  in de rest van Vlaanderen gemiddeld maar 284 m². Daar moeten we letterlijk mee breken, en dus heeft Leiedal samen met (boven)lokale besturen en het middenveld een ‘regionale onthardingsstrategie’ ontwikkeld. Het doel? Onder het Vlaamse gemiddelde duiken en per inwoner 18 m² ontharden tegen 2040. Regionaal komt dat neer op 550 ha. Toch kan Leiedal dat niet alleen. 

Elk bestuursniveau, elke sector en ook de burger zal zijn steentje bij of liever weg moeten dragen. Door de grote verhardingsgraad  (regionaal 20,4% tegenover gemiddeld 13,5% in Vlaanderen) heeft water geen tijd om in de bodem te sijpelen en raakt het grondwater niet aangevuld. In droge en warme periodes ontstaat daardoor een watertekort. Bij intense regen leidt de hoge verharding dan weer tot overstromingen.

"Eén volwassen boom heeft hetzelfde effect als 10 airco’s, en 1 m2 onverharde grond vangt jaarlijks 3 volle badkuipen water op."

Tijdens hittegolven kan het in verharde omgevingen zoals dorpskernen en stadscentra tot tien graden warmer zijn dan in de open ruimte. Ontharden is dus de boodschap om onze leefomgeving aan te passen aan de klimaateffecten: we geven het water meer ruimte zodat het kan infiltreren, overtollig water slaan we op in bufferbekkens en we maken plaats voor groen om bij af te koelen. Ontharding leidt zo tot meer biodiversiteit, een aangenamere leefomgeving, bodemherstel, een betere luchtkwaliteit… Alleen maar voordelen.