Naar een klimaatbestendig Water+Land+Schap in de Gaverbeekvallei

Intercommunale Leiedal, de lokale besturen langs de Gaverbeek en de ruimere omgeving (Waregem, Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem, Anzegem, Kortrijk en Zulte), de provinciebesturen van Oost- en West-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij werkten het afgelopen jaar een toekomstvisie uit voor de Gaverbeek. Samen met landeigenaars, landbouwers en natuurverenigingen willen ze de Gaverbeekvallei inrichten als een landschap dat voldoende veerkrachtig is om veranderingen in het klimaat op te vangen. Deze ruime en veelbelovende coalitie van stakeholders wist ook de Vlaamse Landmaatschappij en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege te overtuigen om middelen vrij te maken voor de uitwerking op het terrein binnen het programma Water+Land+Schap. 

Minister Schauvliege maakt vijf miljoen euro vrij voor het programma Water-Land-Schap. Het programma wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen. Maar liefst 40 allianties dienden een projectvoorstel in. Uiteindelijk werden er 14 weerhouden, waaronder dit voor de Gaverbeekvallei. De geselecteerde initiatieven zullen de basis vormen van een landinrichtingsproject Water-Land-Schap. “Door alle initiatieven te bundelen in een landinrichtingsproject, kan op grote schaal aan de waterproblematiek in Vlaanderen gewerkt worden”, zegt de minister. "De lokale coalities van de geselecteerde initiatieven gaan nu samen met het programmateam aan de slag om hun voorstel concreet uit te werken en de uitvoering voor te bereiden. Ik verwacht de eerste concrete acties op het terrein begin 2019.” 

logo waterlandschap