Intercommunale Leiedal is erkend als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED).

Als IOED stimuleert Leiedal een onroerenderfgoedreflex in de regio Zuid-West-Vlaanderen - van planning tot uitvoering - en ondersteunt hierin de lokale besturen, de bevolking en de erfgoedgemeenschap. 

Wat doet de IOED?

Het aanbod qua ondersteuning aan de lokale besturen is divers maar doelgericht. De IOED fungeert als het intergemeentelijk expertisecentrum en eerstelijnsaanspreekpunt voor het lokale onroerend erfgoed, ontwikkelt beleidsinstrumenten, en creëert een draagvlak en klankbord bij de bevolking voor het waardevolle erfgoed.

De IOED:

 • rolt een proactief en dynamisch actieplan bouwkundig erfgoed uit volgens een regionale methodiek met lokale accenten
 • maakt voor de lokale besturen beheersplannen voor beschermde monumenten op binnen een duurzame toekomstvisie
 • tekent mee de toekomst van het religieus erfgoed uit in breed overleg met alle stakeholders
 • zoekt naar nuttige en duurzame bestemmingen voor leegstaand erfgoed
 • adviseert lokale besturen bij archeologische onderzoeken
 • verdedigt de belangen van de lokale besturen wat betreft beschermingsdossiers van bouwkundig erfgoed, erfgoedlandschappen en archeologie
 • staat als regionaal kennis- en expertisecentrum ten dienste van de lokale besturen voor kennisopbouw, -verzameling en -ontsluiting
 • stimuleert de wetenschappelijke onderzoeksagenda inzake archeologie
 • bouwt een regionaal erfgoednetwerk op aan de hand van erfgoedcafés en erfgoedlabo's om goede praktijken te delen en de erfgoedgemeenschap dichter bij elkaar te brengen
 • ondersteunt lokale adviesraden
 • coördineert een regionaal luik tijdens open monumentendag
 • organiseert een Festival van het Landschap
 • ... 

Onroerend en roerend erfgoedactoren onder één dak

Intercommunale Leiedal begeleidt de lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed. Maar ook roerend cultureel erfgoed (kunswerken, archiefdocumenten, machines, voertuigen ...) en immaterieel cultureel erfgoed (tradities, liederen, verhalen, ambachten ...) maken deel uit van wat we van de vorige generaties hebben geërfd. Voor deze aspecten ondersteunt onze regionale zusterorganisatie zuidwest het lokale erfgoedveld. Beide organisaties zijn gehuisvest onder één dak en werken in synergie aan een geïntegreerd regionaal beleid voor onroerend en cultureel erfgoed. 

Meer info

Jan Verlaet | onroerenderfgoed@leiedal.be | 056 24 16 16

logostrip ioed

pasfoto jan verlaet leiedal

Jan Verlaet
projectcoördinator IOED