Oproep naar landbouwers: laat je kosteloos ontzorgen voor klimaatadaptatie rond water en bodem

Ons klimaat verandert en dat ondervinden ook de landbouwers in onze regio. Droogte, wateroverlast en bodemerosie zijn de belangrijkste uitdagingen. Wat kunnen ze doen? Contact opnemen met Leiedal, Inagro vzw of Boerennatuur Vlaanderen. Wij ontzorgen landbouwers uit het interfluvium Leie-Schelde (Avelgem, Deerlijk, Anzegem, Spiere-Helkijn, Zwevegem en de delen van Harelbeke, Deerlijk en Waregem ten zuiden van de E17) op vlak van water- en bodembeheer.

 

Met steun van EFRO Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen begeleiden we landbouwers van a tot z bij maatregelen rond droogte, wateroverlast en bodemerosie. Het gaat onder meer om houthakseldammen, stuwen en peilgestuurde drainage, maatregelen die een gunstige invloed hebben op hun bedrijfsvoering. De begeleiding omvat de situatieschets, de planopmaak, de contacten met de aannemer tot de afhandeling van de subsidies, die quasi de volledige kost dekken.

In dit PDPO-project zijn al enkele erosieknelpunten aangepakt in Zwevegem, waar twee landbouwers via VLIF Niet-Productieve Investeringen (NPI) in houthakseldammen investeerden. Er wordt ook gekeken naar bufferstroken, het inwerken van houtsnippers in de bodem en het plaatsen van stuwtjes zodat de landbouwers meer water kunnen ophouden. De houthakseldam is de meest robuuste plantaardige dam om kleinere afstroomgebieden van ongeveer 5 ha op te vangen. Het bestaat uit houten palen en sterke gaasdraad, gevuld met verhakseld hout. Deze dam vangt afstromend water op en laat het vertraagd doorsijpelen en deels in de bodem dringen. De meegevoerde modder bezinkt stroomopwaarts van de dam.

 

Doe mee!

Wens je meer uitleg of een bezoek op jouw landbouwbedrijf, vul dan het contactformulier in of neem contact op met Koen Verellen (016 28 64 25 of koen.verellen@boerennatuur.be) of Karel Vercruysse (056 24 16 16 of karel.vercruysse@leiedal.be).

 

 

Bekijk hier de presentatie van de infosessie landbouw: Klilmaatadaptatie water- en bodembeheer.

 

Ontdek de klimaatadaptieve maatregelen

 

Opzet van het project

Vanuit klimaatadaptatie zijn de uitdagingen rond waterbeheer, bodemkwaliteit, landschapsbeheer en ontharding ondertussen voldoende gekend. Om de open ruimte toekomstbestendig te maken en om de duurzaamheid van de landbouw verder te verzekeren, is er een transitie nodig op het platteland in dialoog met alle actoren.

Leiedal, Inagro en Boerennatuur Vlaanderen bundelen de krachten, samen met de provincie en de betrokken lokale besturen om hier concreet werk van te maken binnen het Interfluvium Leie-Schelde. Dit is het samenhangend openruimtegebied ten zuiden van de E17.

De noodzakelijke ingrepen zijn vaak gekend en al wetenschappelijk onderbouwd, maar dit betekent nog niet dat deze op het terrein gerealiseerd worden. Ten aanzien van de gebruikers, is er nood aan een sensibilisatie en communicatie, maar ook aan een brugfunctie, een vertrouwenspersoon die de zaken concretiseert, om effectief tot realisatie te komen. Er wordt ingezet op het creƫren van draagvlak en het faciliteren richting uitvoering van waterbekkens, erosiemaatregelen, oeverranden, ontharding, ...

De 3 organisaties zetten in op draagvlakverbreding en begeleiding tot het niveau van uitvoering zowel in de landelijke kernen als in de open ruimte. De realisaties in dit openruimtegebied, waar landbouwers elkaar kennen en ervaringen uitwisselen, zullen de omslag in beweging zetten. Dit zal een grote inspanning vragen voor overleg, concretisering en persoonlijke contacten die we met dit PDPO-project kunnen waarmaken.

www.vlaanderen.be/pdpo
Gegevensverwerking

Logo provincie
Logo europa
Europees landbouwfonds
Logo Inagro
Logo boren en natuur
Logo leiedal
Logo gemeente Deerlijk
Logo anzegem
Logo avelgem
Harelbeke logo
Logo Waregem
Logo Zwevegem
Logo Spiere Helkijn