Klimaatadaptatie door water- en bodembeheer in het Leie-Schelde interfluvium

Geslaagde aftrap, klaar voor het vervolg. Doe mee!

Op 18 november 2021 verwelkomden we een 35-tal landbouwers op de aftrap van dit project. We helpen landbouwers die zich willen wapenen tegen de klimaatverandering.

 

Bekijk hier de Presentatie en oproep project

 

PDPO - klimaatadaptatie infomoment

 

Wat?

Boerennatuur, Inagro & Leiedal gaan samen met landbouwers op zoek naar mogelijke maatregelen op vlak van water- en bodembeheer. Indien je als landbouwer maatregelen wil nemen, gaan wij de gesprekken voeren met de verschillende instanties, gaan we op zoek naar subsidiekanalen… Deze ontzorging wordt volledig kosteloos en vrijwillig aangeboden.

Voor wie?

Voor alle landbouwers in Avelgem, Deerlijk, Anzegem, Spiere-Helkijn en de delen van Harelbeke, Deerlijk en Waregem ten zuiden van de E17.

Resultaat?

Momenteel zijn reeds langsgegaan bij een 20-tal landbouwers binnen de regio om enkele mogelijkheden voor deze bedrijven te bekijken. Hieruit kwamen al enkele concrete maatregelen die de komende maanden zullen uitgewerkt worden. 
 

Doe mee!

Kon je er niet bij zijn en wens je meer uitleg of een bezoek op jouw landbouwbedrijf, vul dan het contactformulier in of neem contact op met Koen Verellen (016 28 64 25 of koen.verellen@boerennatuur.be) of Karel Vercruysse (056 24 16 16 of karel.vercruysse@leiedal.be).

Contactformulier 

Opzet van het project

Vanuit klimaatadaptatie zijn de uitdagingen rond waterbeheer, bodemkwaliteit, landschapsbeheer en ontharding ondertussen voldoende gekend. Om de open ruimte toekomstbestendig te maken en om de duurzaamheid van de landbouw verder te verzekeren, is er een transitie nodig op het platteland in dialoog met alle actoren.

Leiedal, Inagro en Boerennatuur Vlaanderen bundelen de krachten, samen met de provincie en de betrokken lokale besturen om hier concreet werk van te maken binnen het Interfluvium Leie-Schelde. Dit is het samenhangend openruimtegebied ten zuiden van de E17.

De noodzakelijke ingrepen zijn vaak gekend en al wetenschappelijk onderbouwd, maar dit betekent nog niet dat deze op het terrein gerealiseerd worden. Ten aanzien van de gebruikers, is er nood aan een sensibilisatie en communicatie, maar ook aan een brugfunctie, een vertrouwenspersoon die de zaken concretiseert, om effectief tot realisatie te komen. Er wordt ingezet op het creëren van draagvlak en het faciliteren richting uitvoering van waterbekkens, erosiemaatregelen, oeverranden, ontharding, ...

De 3 organisaties zetten in op draagvlakverbreding en begeleiding tot het niveau van uitvoering zowel in de landelijke kernen als in de open ruimte. De realisaties in dit openruimtegebied, waar landbouwers elkaar kennen en ervaringen uitwisselen, zullen de omslag in beweging zetten. Dit zal een grote inspanning vragen voor overleg, concretisering en persoonlijke contacten die we met dit PDPO-project kunnen waarmaken.

www.vlaanderen.be/pdpo
Gegevensverwerking

Logo provincie
Logo europa
Europees landbouwfonds
Logo Inagro
Logo boren en natuur
Logo leiedal
Logo gemeente Deerlijk
Logo anzegem
Logo avelgem
Harelbeke logo
Logo Waregem
Logo Zwevegem
Logo Spiere Helkijn