Het project LECSEA staat voor de ontwikkeling en implementeren van ‘Local Energy Communities’ (LEC's) in het gebied van ‘Interreg 2 Seas’. Kort gezegd: “een groep van bedrijven, organisatie en/of burgers die een gemeenschappelijk actieplan uitwerken op basis van gemeenschappelijke doelstellingen m.b.t. het delen van energie en/of energie-ontwikkeling.” Dit project is opgezet met financiële ondersteuning van de Europese Unie.

De projectpartners willen zich binnen dit project inzetten om een succesvolle opstart van deze LEC's effectief te realiseren. Daarnaast zouden de nieuwe LEC-aspecten in de wetgeving moeten kunnen opgenomen worden door de beleidsmakers, de markt en energie-consumenten om zo synergiën en samenwerkingsmodellen te creëren rond het thema. Ten slotte zijn er ook investeringen voorzien om pilots te ontwikkelen binnen bestaande sites. Deze investeringen dragen bij tot de ontwikkeling van LEC's legale structuren rond financiering, implementatie, exploitatie en het onderhouden van installaties. 

Gemeenschappelijke uitdaging

De rol in het energiesysteem van burgers, bedrijven en alle soorten energieverbruikers zal op korte termijn veranderen. 
Vandaag de dag zijn alle EU-lidstaten bezig met het voorbereiden van de implementering van 'Lokale Energie Communities' tegen 2020: Een LEC is een vereniging, een coöperatie, een vennootschap, een organisatie zonder winstoogmerk of een andere juridische entiteit die effectief wordt gecontroleerd door lokale aandeelhouders of leden, die over het algemeen meer waarde dan winstoogmerk hebben, die betrokken zijn bij gedistribueerde opwekking en bij het uitvoeren van activiteiten van een distributiesysteembeheerder, leverancier of aggregator op lokaal niveau, ook over de grenzen heen.

LEC's maken het delen van duurzame energie op middelgrote schaal mogelijk, wat vandaag de dag erg moeilijk is.
Er ontstaan nieuwe uitdagingen: LEC's bieden het juridische en organisatorische kader voor complexe energieregelingen, maar de de initiatie van deze nieuwe regelingen is niet verzekerd: bedrijven, burgers en organisaties moeten het concept van LEC, nieuwe organisatiemodellen, technische innovaties en marktdiensten omarmen.

Algemene doelstelling

Een succesvolle start van de Energiegemeenschappen (EC's) in de 2 Zeeën-regio. De nieuwe LEC-optie in de wetgeving wordt goedgekeurd door
de belanghebbenden, de markt en de energieverbruikers om energiesynergieën en samenwerkingsmodellen te creëren. Dit zal leiden tot het ontsluiten van extra potentieel van middelgrote duurzame energie (grote zonne-energie, WKK, stadsverwarming, micronetwerken, opslag, wind...) die gedeeld wordt in de EC's.
De acceptatie en het gebruik van duurzame energietechnologieën neemt toe met bedrijven, burgers en/of organisaties. Koolstofvermindering via meer duurzame energieproductie.

- Kennisopbouw met 640 potentiële EC-belanghebbenden en besluitvormers bereikt met het kennisplatform
- 8 lighthouse voorstellingen in de hele 2 Zeeën-regio met een andere reikwijdte
- 30 MLN-investeringen via de lighthouse demonstratoren
- 15.000 MWh duurzame energieproductie per jaar door de 8 lighthouse projecten
- 3,750 tCO2 besparing per jaar door de 8 lighthouse projecten