Het project LECSEA staat voor de ontwikkeling en implementeren van ‘Local Energy Communities’ (LEC's) in het gebied van ‘Interreg 2 Seas’. Kort gezegd: “een groep van bedrijven, organisatie en/of burgers die een gemeenschappelijk actieplan uitwerken op basis van gemeenschappelijke doelstellingen m.b.t. het delen van energie en/of energie-ontwikkeling.” Dit project is opgezet met financiële ondersteuning van de Europese Unie.

De projectpartners willen zich binnen dit project inzetten om een succesvolle opstart van deze LEC's effectief te realiseren. Daarnaast zouden de nieuwe LEC-aspecten in de wetgeving moeten kunnen opgenomen worden door de beleidsmakers, de markt en energie-consumenten om zo synergiën en samenwerkingsmodellen te creëren rond het thema. Ten slotte zijn er ook investeringen voorzien om pilots te ontwikkelen binnen bestaande sites. Deze investeringen dragen bij tot de ontwikkeling van LEC's legale structuren rond financiering, implementatie, exploitatie en het onderhouden van installaties. 

Gemeenschappelijke uitdaging

De rol in het energiesysteem van burgers, bedrijven en alle soorten energieverbruikers is volop aan het veranderen. Local Energy Communities (LEC) of Energiegemeenschappen kunnen daarin een katalysator zijn. Een LEC is een vereniging, een coöperatie, een vennootschap, een organisatie zonder winstoogmerk of een andere juridische entiteit die effectief wordt gecontroleerd door lokale aandeelhouders of leden, die over het algemeen meer waarde dan winstoogmerk hebben, die betrokken zijn bij gedistribueerde opwekking en bij het uitvoeren van activiteiten van een distributiesysteembeheerder, leverancier of aggregator op lokaal niveau, ook over de grenzen heen.

LEC's maken het delen van duurzame energie op middelgrote schaal mogelijk, wat vandaag de dag erg moeilijk is. Er ontstaan nieuwe uitdagingen: LEC's bieden het juridische en organisatorische kader voor complexe energieregelingen, maar de de initiatie van deze nieuwe regelingen is niet verzekerd: bedrijven, burgers en organisaties moeten het concept van LEC, nieuwe organisatiemodellen, technische innovaties en marktdiensten omarmen.

Algemene doelstelling

  1. Een succesvolle start van de Energiegemeenschappen (EC's) in de 2 Zeeën-regio.
  2. De nieuwe LEC-optie in de wetgeving wordt goedgekeurd door de belanghebbenden, de markt en de energieverbruikers om energiesynergieën en samenwerkingsmodellen te creëren. Dit zal leiden tot het ontsluiten van extra potentieel van middelgrote duurzame energie (grote zonne-energie, WKK, stadsverwarming, micronetwerken, opslag, wind...) die gedeeld wordt in de EC's.
  3. De acceptatie en het gebruik van duurzame energietechnologieën neemt toe met bedrijven, burgers en/of organisaties. Koolstofvermindering via meer duurzame energieproductie.

In cijfers:

- Kennisopbouw met 640 potentiële EC-belanghebbenden en besluitvormers bereikt met het kennisplatform

- 8 lighthouse voorstellingen in de hele 2 Zeeën-regio met een andere reikwijdte

- 30 MLN-investeringen via de lighthouse demonstratoren

- 15.000 MWh duurzame energieproductie per jaar door de 8 lighthouse projecten

- 3,750 tCO2 besparing per jaar door de 8 lighthouse projecten

Regionale acties: innovatieve warmtenetten

Lokaal geproduceerde hernieuwbare energie is belangrijk voor het klimaat maar ook om een antwoord te bieden op de energiecrisis en minder afhankelijk te zijn van gas en andere fossiele brandstoffen. In de Leiedalregio tekenden de 13 burgervaders het Burgemeestersconvenant voor 40% minder CO2 tussen 2005 en 2030. Het einddoel is een energieneutrale regio te worden tegen 2050. Voorzitter Wout Maddens legt uit: “Met de ruimtelijke energiestrategie uit 2020 becijferde Leiedal hoe de regio die doelstellingen kan halen. Heel wat kansen voor hernieuwbare energie en duurzame warmte werden in kaart gebracht. Warmtenetten zijn broodnodig om klimaatneutraal te worden. Twee pilootprojecten die we dankzij LECSEA kunnen realiseren, vormen belangrijke leertrajecten waarbij knelpunten kunnen worden opgelost en lessen kunnen worden getrokken. Dit kan zorgen voor versnelde toekomstige gasloze ontwikkelingen in Zuid-West-Vlaanderen.”

Zo verenigde Leiedal publieke en semi-publieke partners in Wevelgem in een uniek samenwerkingsverband. Samen zullen ze zowel bestaande als nog te bouwen gebouwen in de campusomgeving in het centrum van Wevelgem collectief fossielvrij verwarmen op basis van geothermie. “Via 112 boorgaten van maar liefst 60 meter diep wordt in de winter warmte en in de zomer afkoeling opgepompt uit de grond,” klinkt het bij Leiedalvoorzitter Wout Maddens.

In een ander innovatief project slaan Leiedal en De Watergroep de handen in elkaar om op een unieke wijze een gasloze wijk te realiseren op De Voerman in Anzegem. Met Europese steun komt er op De Voerman een warmtenet dat een dertigtal woningen en een aantal kmo’s zal voorzien van warmte in de winter en afkoeling in de zomer. Het meest bijzondere aan dit project is dat de warmte en koeling gehaald worden uit de hoofddrinkwaterleiding van De Watergroep die aan de site passeert.