Brede straten, verharde voortuintjes en grote, maar weinig energiezuinige woningen: ze typeren vaak de Vlaamse naoorlogse woonwijken. Bovendien zijn de bewoners niet allemaal nog generatiegenoten. Hoe zorg je dan voor een duurzame, toekomstbestendige wijk, met een hoog welbevinden voor alle bewoners? En hoe kan je daarbij het best aftoetsen wat hun noden en mogelijkheden zijn?

Scope en partners

In drie wijken in Zuid-West-Vlaanderen gaat Leiedal in samenwerking met de betrokken lokale besturen en projectpartners Logo Leieland, Universiteit Hasselt, Avansa, Howest en IGS Woonwijs op zoek naar antwoorden.

Strategie

In dit traject wil Leiedal via een bottom-upaanpak en op maat van elke wijk aftoetsen en erna adviseren hoe bewoners hun huis en woonwijk futureproof  kunnen maken. Want morgen en overmorgen worden warm(er), nat(ter), duur(der), kostbaarder. Daarvoor halen we het onderste uit de 'participatiekan'.

 

Met de steun van Departement Omgeving en Wonen Vlaanderen.

logostrip van vraagvlak naar draagvlak
Transformatie Naoorlogse Wijken_partners_logostrip

Jakob Vermandere

Projectleider
Jakob Vermandere
communicatiemanager

pasfoto soetkin decaluwé leiedal

Projectleider
Soetkin Decaluwé
ruimtelijk planner