De toekomst van de Seizoenwijk oogt veelbelovend, met dank aan de buurt

In de Seizoenwijk bewoog er heel wat in 2022 en '23. Intercommunale Leiedal ging samen met de gemeente en een aantal partners op verschillende momenten en manieren in dialoog met de buurt. De bedoeling: samen nadenken over een duurzame toekomst voor de wijk en haar woningen, zowel op sociaal als ruimtelijk vlak. Dit steeds vertrekkend vanuit het standpunt van de bewoners. 

Experiment met resident

Juni 2022: onderzoekster Lieve Custers (Universiteit Hasselt) strandt in de Seizoenwijk in Kuurne. Op 't Stik (centrale groene pleintje in de wijk) nodigt ze alle bewoners van de Seizoenwijk uit om zich als 'resident' voor te stellen.  Op deze informele locatie, tegen een achtergrond van een vers hamburgertraktaat en animatie voor kinderen is het meteen duidelijk: het traject benadert inwoners laagdrempelig om hun insteek voorop te stellen, als startpunt. Via een boekingstool inviteren bewoners daarna onderzoekster Lieve Custers (Universiteit Hasselt) aan hun keukentafel om bij een koffie - of een fris drankje- hun huis en wijk voor te stellen. 14 Gezinnen gaven Lieve een warm onthaal. Tegelijk loopt een aanvullende (online) enquête waarop 41 inwoners ingaan. "Denk je na over (energetische) aanpassingen aan je woning? Hoe verloopt het contact met je buren? Doe je soms een wandeling in de wijk? Hoe verplaats je je meestal?", zijn vragen die de bewoners laten stilstaan bij hun noden en wensen.

De 3 centrale thema's

Na analyse blijkt dat de buurt vooral wakker ligt van drie thema’s: energiezuinig, groener en levenslang wonen (i.e. de mensen die er wonen, willen er graag zo lang mogelijk blijven). Met die drie insteken gaan Leiedal en de projectpartners aan de slag. 

Tijdens een expertnamiddag in oktober 2022 kregen de buurtbewoners concreet advies: van eenvoudige ergonomische aanpassingen aan de eigen woning tot tips voor een energiezuinige woning of een groenere (voor)tuin. Intussen werkten derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Netwerkeconomie (Howest) enkele acties uit. In januari zetten ze de bewoners kennis bij via een 'Energy Talk' en tegelijk initieerden ze het concept van de 'seizoenbakken',  vier mobiele moestuintjes (met seizoensgroenten) die de straat een frivolere aanblik geven. Buurtbewoners met renovatieplannen werden begin februari verenigd met het oog op een (financieel voordelige) groepsaankoop van dakisolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen of zonneboilers.

Lentefeest

Na vier seizoenen blikken we terug op het doorlopen traject om de potentie van de wijk toe te lichten en samen met projectpartners de wijk feestelijk te bedanken voor de insteek de voorbije maanden. Het rondpunt werd een tijdelijke feestelijke, ruime speel- en ontmoetingsplaats waar de bewoners, het lokale bestuur en de projectpartners dankbaar terugblikten op de participatie, de uitkomst en de verdere plannen via inhuldiging van de seizoenbakken en ondertekening van een charter voor groepsaankopen/ collectieve renovaties.