Wat is TRIPOD?

 

TRIPOD-II

Publieke ruimte die uitnodigend is en een weldoordachte invulling creëert voor inwoners en bezoekers wint steeds meer aan belang. Het project TRIPOD-II biedt een uitgelezen kans om hier samen aan te werken. Het project moet leiden tot innovatieve producten en diensten voor de publieke ruimte. 

 

De belangrijkste uitdagingen binnen het project zijn:

  • De integratie van designelementen benadrukken als hefboom voor waardecreatie in ondernemingen, want design wordt al te vaak herleid tot een puur esthetisch gegeven.
  • Ondernemingen begeleiden bij de valorisatie van hun investeringen op het vlak van design: return on investment.
  • De grensoverschrijdende samenwerking en ontmoetingen bevorderen tussen ondernemingen en designers (en onderzoekers) met het oog op hogere waardecreatie.
  • Een performante begeleidingsmethodiek ontwikkelen en verspreiden op basis van gedeelde middelen, ook al verschillen de designpraktijken.

 

TRIPOD-ll richt zich op de twee essentiële partijen van elk designproject: 

  • Bedrijven en starters, met name kmo’s met gemiddeld tot groot groeipotentieel.
  • Designers (freelancers of agentschappen) die met hun expertise en knowhow innovatieve designprojecten opzetten en uitvoeren.

 

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met grensoverschrijdende partners om de uitwisseling van expertise en knowhow optimaal te benutten.

 

Design in de publieke ruimte

De noden in de openbare ruimte hebben we in kaart gebracht aan de hand van een onderbouwd voortraject en workshops met gemeenten, stakeholders uit het werkingsgebied van Leiedal en de partners van het Tripod-II-project. Het was nodig om in de gemeenten een draagvlak te creëren om zo in cocreatie nieuwe producten of diensten te kunnen ontwikkelen voor de openbare ruimte. In 2018 hebben we drie boeiende sprekers aan het woord gelaten tijdens Common Space Talks. (INTERIEUR 2018) Hun bijzondere expertise en inzichten hebben mee vormgegeven aan de 5  thema’s die finaal voor het project werden gekozen. 

 

De algemene opzet van het project? Vertrekken vanuit 5 specifieke noden of opportuniteiten in de openbare ruimte en die dan uitwerken in cocreatie met de gemeenten, stakeholders, bedrijven en partners van Tripod-II. Het beoogde resultaat? 5 nieuwe producten en diensten die bijzonder veel potentieel hebben om toegepast en uitgevoerd te worden.

 

De resultaten van de 5 projecten zullen voor het eerst tentoogesteld worden tijdens het stadsfestival “WONDER” in Kortrijk die zal plaatsvinden van 15 oktober tot 15 november 2020.  Meer informatie volgt.

 

 

De 5 projecten

TRIPOD staat voor Transregional Project for Innovation and Promotion of Design. Het Tripod-II project wordt uitgevoerd in samenwerking met grensoverschrijdende partners om de uitwisseling tussen expertise en knowhow optimaal te benutten. Het project is gestart op 1 oktober 2016 en loopt tot 30 september 2020.

De projectpartners zijn volgende:

Lille Design (FR, Lead partner), Aditec Pas-de-Calais (FR), CCI Grand Lille (FR), Designregio Kortrijk (VL), Antwerp Management School (VL), Design Innovation (WA), Progress/Maison du Design (WA), IDETA (WA), Héracles (WA), Wallonie Design (WA), Leiedal (VL), Mel (FR)

‘Design in de publieke ruimte’ is een uitgebreid Transnationaal cocreatietraject met bedrijven, ontwerpers, Designregio Kortrijk en 13 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. Zij creëren samen nieuwe producten en diensten. 

 

Klik hier voor de officiële projectwebsite TRIPOD-II. 

Open oproep aan bedrijven 2020

We zijn op zoek naar bedrijven in West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk die mee willen denken en werken aan de realisatie van vijf projecten die design in de publieke ruimte stimuleren. De oproep kadert binnen het Interreg-programma TRIPOD-II en gaat uit naar bedrijven die daarin ook actief zijn.

 

 

Neem een kijkje via deze link hoe je kan participeren in dit uitdagend en creatief proces.