TRIPOD-II

Uitnodigende publieke ruimte wint aan belang. Een weldoordachte invulling creëert impact voor inwoners en bezoekers. Het project TRIPOD-II biedt een uitgelezen kans om hier samen aan te werken. Het project moet leiden tot innovatieve producten en diensten voor de publieke ruimte. 

De belangrijkste uitdagingen binnen het project zijn:

  • De integratie van designelementen benadrukken als hefboom voor waardecreatie in ondernemingen, want design wordt al te vaak herleid tot een esthetisch gegeven,
  • Ondernemingen begeleiden bij de valorisatie (ROI) van hun investeringen op het vlak van design,
  • De grensoverschrijdende samenwerking en ontmoetingen tussen ondernemingen (en onderzoekers) en designers bevorderen met het oog op hogere waardecreatie,
  • Een performante begeleidingsmethodologie op basis van gedeelde middelen ontwikkelen en verspreiden, ook al zijn onze designpraktijken verschillend.

TRIPOD-ll wil een pertinent en efficiënt antwoord bieden op de eerder gedefinieerde noden, en de grensoverschrijdende uitdagingen met succes het hoofd bieden. Daarom richt het zich op de twee essentiële partijen van elk designproject: 

  • bedrijven en starters, met name KMO’s met gemiddeld tot groot groeipotentieel
  • de designers (freelancers of agentschappen) die met hun expertise en knowhow innovatieve designprojecten opzetten en uitvoeren.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met grensoverschrijdende partners om de uitwisseling tussen expertise en knowhow optimaal te benutten.
 

Design in de publieke ruimte

Uit een onderbouwd voortraject en verschillende workshops met gemeenten, stakeholders uit het werkingsgebied van Leiedal en de partners van het Tripod-II project hebben we de noden in kaart gebracht die zich manifesteren in de openbare ruimte. Het was noodzakelijk draagvlak te creëren in de gemeenten om zo in cocreatie nieuwe producten of diensten te kunnen ontwikkelen voor de openbare ruimte. In 2018 hebben we drie boeiende sprekers aan het woord gelaten tijdens Common Space Talks. (INTERIEUR 2018) Hun bijzondere expertise en inzichten heeft mee vorm gegeven aan de finaal 5 gekozen thema’s voor het project. De algemene opzet van het project is vanuit 5 specifieke noden of opportuniteiten in de openbare ruimte te vertrekken en die in cocreatie samen met de gemeenten, stakeholders, bedrijven en partner van het Tripod-II project verder uit te werken. Finaal moet het resulteren in 5 nieuwe producten en diensten die bijzonder veel potentieel hebben om toegepast en uitgevoerd te worden.
 

De 5 projecten

TRIPOD staat voor Transregional Project for Innovation and Promotion of Design. Het Tripod-II project wordt uitgevoerd in samenwerking met grensoverschrijdende partners om de uitwisseling tussen expertise en knowhow optimaal te benutten. Het project is gestart op 1 oktober 2016 en loopt tot 30 september 2020.

De projectpartners zijn volgende:
Lille Design (FR, Lead partner), Aditec Pas-de-Calais (FR), CCI Grand Lille (FR), Designregio Kortrijk (VL), Antwerp Management School (VL), Design Innovation (WA), Progress/Maison du Design (WA), IDETA (WA), Héracles (WA), Wallonie Design (WA), Leiedal (VL), Mel (FR)

‘Design in de publieke ruimte’ is een uitgebreid cocreatietraject met bedrijven, ontwerpers, Designregio Kortrijk en 13 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. Zij creëren samen nieuwe producten en diensten. 
 

Klik hier voor de officiële projectwebsite TRIPOD-II. 

Open oproep aan bedrijven 2020

Binnen TRIPOD-II zijn we op zoek naar bedrijven uit West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk die actief zijn binnen het kader van het Interreg programma TRIPOD-II, die willen mee denken en werken aan het concretiseren van de 5 projecten die design in de publieke ruimte stimuleren. 

Neem een kijkje via onderstaande link hoe je kan participeren in dit uitdagend en creatief proces.