Vaak vertellen oude bomen verrassende verhalen over het verleden van een vervlogen locatie. Een legendarisch stadsverhaal, een vergeten techniek of historisch landgebruik, de erfgoedwaarde van solitaire, emblematische bomen kan nauwelijks overschat worden. Bovendien bepalen en kleuren ze het landschap. Reden genoeg om ze - eindelijk - nog eens in de kijker te zetten. 

Een schermboom beschermt een gebouw tegen extreme weersomstandigheden als regen-, wind- of zonnescherm. Bij watermolens bijvoorbeeld behoeden (voornamelijk) lindes het waterrad van uitdroging. Een vredesboom is dan weer een vrijheidsboom die zowel na de Eerste als na de Tweede Wereldoorlog in vele dorpen een centrale plek kreeg als vredessymbool. En een hoekboom bakent bepaalde eigendoms- of perceelsgrenzen af. 

Bakens van bomen selecteerde in een eerste fase een aantal markante bomen in Zuid-West-Vlaanderen, in de hoop dat ze opnieuw een prominentere rol kunnen spelen in onze beleving van het landschap. Verwondering en verbeelding, ontdek hun verhaal via de knoppen hieronder. 

Tekst: Sien Demuynck
Foto: Studio Nunu