Verslagen raad van bestuur

Kortrijk evolis windmolens

De Vlaamse overheid wil met haar hervormde toezicht maximale transparantie en openbaarheid van beslissingen van de lokale overheden garanderen en een maximaal vertrouwen in lokale overheden creëren, met minder goedkeurings- maar meer klachtentoezicht. Overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 wil Leiedal jou informeren over de door de raad van bestuur genomen beslissingen.

Ben je niet akkoord met een van deze beslissingen, dan kan je tot uiterlijk 30 dagen na publicatie een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Alle informatie kan je consulteren via de Klachtenwegwijzer van de Vlaamse overheid

 

2019

11 jan 25 jan 8 feb 22 feb 8 maa 22 maa 26 apr 10 mei 24 mei 14 jun 28 jun 19 jul 30 aug 13 sep 27 sep 11 okt 25 okt 8 NOV 22 nov 13 DEC